Bendruomeninės veiklos stiprinimo priemonės bandomojo modelio finansuojami projektai

Skelbiame pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo bandomąjį modelį finansuojamų paraiškų sąrašą.

 

Priemonės konsultanto informacija

Nuorodos