Kėdainių rajono savivaldybės finansuojamų bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų sąrašas

Informacija pateikta vadovaujantis Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. įsakymu Nr. AD-1-1150 „Dėl finansuojamų Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, įgyvendinant bandomąjį modelį Kėdainių rajono savivaldybėje, sąrašo patvirtinimo“ ir Kėdainių rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, įgyvendinant bandomąjį modelį, projektų atrankos ir vertinimo komisijos 2021 m. rugsėjo 27 d. protokolu Nr. 3.

2021 METAIS FINANSUOJAMŲ BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO PROJEKTŲ SĄRAŠAS

Nefinansuojamų projektų sąrašas

 

Savivaldybės, Priemonės konsultanto informacija

Nuorodos