<ATNAUJINTA 2021-09-24> Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų paraiškų formaliųjų kriterijų vertinimo rezultatai

 

Skelbiame pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo bandomąjį modelį gautų paraiškų, atitikusių formaliuosius kriterijus, sąrašą.

 

Apie formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą visi pareiškėjai informuoti elektroniniu paštu.

 

Paraiškos, atitikusios formaliuosius kriterijus, perduotos savivaldybių vertinimo komisijoms turinio vertinimui. Paraiškos, neatitikusios formaliųjų kriterijų, toliau nevertinamos.

 

Priemonės konsultanto informacija

Nuorodos