Informacija apie Anykščių rajono savivaldybės papildomo kvietimo gautas paraiškas

Vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašo 12 p., teikiame informaciją apie Anykščių rajono savivaldybės papildomo kvietimo gautas paraiškas.

Šia priemone siekiama skatinti bendruomenių savarankiškumą, tenkinat viešuosius jų poreikius, stiprinti gyventojų sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl gyventojų socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

Šiuo metu priemonės konsultantas tikrina paraiškų formaliąją atitiktį, o vėliau paraiškas, kurios atitiks formaliuosius reikalavimus, vertins ir atranką vykdys Savivaldybės sudaryta komisija.

Eil. Nr.

Paraiškos numeris

Pareiškėjas

Projekto pavadinimas

1

BO-2021-ANR2-1

Kurklių miestelio bendruomenė

Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams

2

BO-2021-ANR2-2

Anykščių Antano Baranausko vidurinės mokyklos bendruomenė

Negandas įveiksime drauge

3

BO-2021-ANR2-3

Raguvėlės moterų klubas

Kaimynas šalia mūsų

4

BO-2021-ANR2-4

Anykščių rajono Traupio bendruomenė

Rudens darbų pabaigtuvių šventė „O mes tokie“

5

BO-2021-ANR2-5

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos bendruomenės centras

Mes esam čia – kartu

6

BO-2021-ANR2-6

Anykščių naujų vėjų bendruomenė

Bendruomenės pradėtų darbų tęstinumas per gyventojų verslumo skatinimą ir viešų erdvių tvarkymą

 

Priemonės konsultanto informacija

Nuorodos