Informacija apie Tauragės rajono savivaldybės gautas paraiškas

Vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašo 12 p., teikiame informaciją apie Tauragės rajono savivaldybės gautas paraiškas.

Šia priemone siekiama skatinti bendruomenių savarankiškumą, tenkinat viešuosius jų poreikius, stiprinti gyventojų sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl gyventojų socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

Šiuo metu priemonės konsultantas tikrina paraiškų formaliąją atitiktį, o vėliau paraiškas, kurios atitiks formaliuosius reikalavimus, vertins ir atranką vykdys Savivaldybės sudaryta komisija.

Eil. Nr.

Paraiškos numeris

Pareiškėjas

Projekto pavadinimas

1

BO-2021-TRG-1

Lauksargių kaimo bendruomenė „Lauksargiškiai“

Surenkamai lauko scenos pakylai pasigaminti medžiagų įsigijimas

2

BO-2021-TRG-2

Bendruomenė Berža

Stiprybė ir sveikata, bendravimas ir bendradarbiavimas !

3

BO-2021-TRG-3

Vaidilų bendruomenė

„Rudens užbaigtuvės“
„Kalėdinė eglutė“

4

BO-2021-TRG-4

DACIJONŲ KAIMO BENDRUOMENĖ

Dacijonų 15 metų bendruomeniškumo kelionė

5

BO-2021-TRG-5

Kaimo bendruomenė "Sartupietis"

Sveikame kūne – sveika siela

6

BO-2021-TRG-6

Tauragės Ramovės bendruomenė

Aktyvios bendruomenės – augantis miestas

7

BO-2021-TRG-7

Pagramančio bendruomenės centras „Gramančia“

Amžiaus kartų sukūryje

8

BO-2021-TRG-8

Batakių kaimo bendruomenė „Aukaja“

Praeities pažinimas – ateities pagrindas

9

BO-2021-TRG-9

Juodpetrių kaimo bendruomenė

Sveikesnio gyveno link 2021

10

BO-2021-TRG-10

Tauragės miesto bendruomenė „Tauragės Jovarai“

Bendruomeniškumo skatinimas  Jovarų bendruomenėje

11

BO-2021-TRG-11

 Kaimo bendruomenė „Taurų žiburys“

Lauko scenos pasigaminimui medžiagų įsigijimas

12

BO-2021-TRG-12

Pajūrio kaimo bendruomenė

Maistas, kaip vaistas

13

BO-2021-TRG-13

Trepų kaimo bendruomenė

Vienybėje slypi jėga

14

BO-2021-TRG-14

Bendruomenė ,, Skaudvilės kraštas“

Pažintis su Lietuva

15

BO-2021-TRG-15

Tauragės senamiesčio bendruomenė

Tauragės senamiesčio bendruomenės stiprinimas

16

BO-2021-TRG-16

Kaimo bendruomenė „Mažonų rytas"

Kartu mes galime daug

17

BO-2021-TRG-17

Adakavo bendruomenė

Viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomeniniams poreikiams

 

Priemonės konsultanto informacija

Nuorodos