Informacija apie Kėdainių rajono savivaldybės gautas paraiškas

Vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašo 12 p., teikiame informaciją apie Kėdainių rajono savivaldybės gautas paraiškas.

Šia priemone siekiama skatinti bendruomenių savarankiškumą, tenkinat viešuosius jų poreikius, stiprinti gyventojų sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl gyventojų socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

Šiuo metu priemonės konsultantas tikrina paraiškų formaliąją atitiktį, o vėliau paraiškas, kurios atitiks formaliuosius reikalavimus, vertins ir atranką vykdys Savivaldybės sudaryta komisija.

Eil. Nr.

Paraiškos numeris

Pareiškėjas

Projekto pavadinimas

1

BO-2021-KDN-1

Asociacija „Šlapaberžės bendruomenės centras“

Adventiniai vakarai

 

2

BO-2021-KDN-2

Devynduonių kaimo bendruomenė

Devynduonių kaimo bendruomenės viešo naudojimo patalpų pritaikymas kultūrinei ir švietėjiškai veiklai

3

BO-2021-KDN-3

Tiskūnų bendruomenės centras

Bendruomenės poreikiams pritaikytos aplinkos sukūrimas

4

BO-2021-KDN-4

Pajieslio bendruomenės centras

Bendrystė mus stiprina

5

BO-2021-KDN-5

Kampų bendruomenės centras

Kuriame Rytojų jau šiandien

6

BO-2021-KDN-6

Pagirių bendruomenės centras

Bendruomeniškas ruduo

7

BO-2021-KDN-7

Asociacija „Akademijos bendruomenė“

Akademijos bendruomenės komunikacijos strategija

8

BO-2021-KDN-8

Plinkaigalio bendruomenės centras

Įdomus ir prasmingas ruduo

9

BO-2021-KDN-9

Krakių bendruomenės centras

Vietą kuriame patys: negyvenamos „Meilės salos“ Krakėse atgaivinimas

 

Priemonės konsultanto informacija

Nuorodos