Informacija apie Panevėžio miesto savivaldybės gautas paraiškas

Vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašu, teikiame informaciją apie Panevėžio miesto savivaldybės gautas paraiškas.

Eil. Nr.

Paraiškos numeris

Pareiškėjas

Projekto pavadinimas

 

1

BO-2021-PNM-1

Ateitininkų federacija

Panevėžio bendruomenių telkimas ir stiprinimas bendradarbiaujant visuomeninėje veikloje

 

2

BO-2021-PNM-2

Marijonų mikrorajono bendruomenė

Socialinių ryšių stiprinimas Marijonų mikrorajono vietos gyventojų bendruomenėje

3

BO-2021-PNM-3

Panevėžio miesto Aukštaičių-Žemaičių bendruomenė

BENDRUOMENIŠKUMO MEDIS. 2021

 

4

BO-2021-PNM-4

Rūko gatvės bendruomenė

Rūko gatvės bendruomenės narių bendruomeniškumo skatinimas ir kultūrinė patirtis

5

BO-2021-PNM-5

Liekupio bendruomenė

Bendraukime, dirbkime  ir švęskime kartu

6

BO-2021-PNM-6

Šaltiniečių bendruomenė

Žmonės sutverti bendrauti

 

7

BO-2021-PNM-7

Rožyno bendruomenė

M.E.D.I.S.- Mokslo Eklektikos* Dėka Imliai Studijuoju

 

8

BO-2021-PNM-8

Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius

Socialinę atskirtį patiriančių asmenų maitinimas šeimos namų labdaringoje valgykloje

 

Priemonės konsultanto informacija

Nuorodos