Informacija apie Anykščių rajono savivaldybės gautas paraiškas

Vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašo 12 p., teikiame informaciją apie Anykščių rajono savivaldybės gautas paraiškas.

Šia priemone siekiama skatinti bendruomenių savarankiškumą, tenkinat viešuosius jų poreikius, stiprinti gyventojų sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl gyventojų socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

Šiuo metu priemonės konsultantas tikrina paraiškų formaliąją atitiktį, o vėliau paraiškas, kurios atitiks formaliuosius reikalavimus, vertins ir atranką vykdys Savivaldybės sudaryta komisija.

Eil. Nr.

Paraiškos numeris

Pareiškėjas

Projekto pavadinimas

1

BO-2021-ANR-1

Levaniškių bendruomenė “Abipus Nevėžio“

Į kultūrinio darbo ir bendruomeniškumo praktiką

2

BO-2021-ANR-2

Debeikiečių bendrija

Debeikiečių namai-B. Tvarkūno muziejaus ir Debeikiečių krašto bendrijos patalpų įrengimas

3

BO-2021-ANR-3

Anykščių rajono N. Elmininkų kaimo bendruomenė

Nauja erdvė renginiams organizuoti

4

BO-2021-ANR-4

Leliūnų kaimo bendruomenė

Sveiko gyvenimo laiptai

5

BO-2021-ANR-5

Asociacija ,,Obuolio" bendruomenė

Vienuolio takais

6

BO-2021-ANR-6

Svėdasų bendruomenė

Sportiniais ir švietėjiškais renginiais kuriame tradicijas

 

Priemonės konsultanto informacija

Nuorodos