Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje su socialiniais partneriais diskutuota apie vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimą darbo rinkoje

Lapkričio 8 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vykusiame seminare–diskusijoje, skirtoje geresnio vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimo darbo rinkoje klausimams aptarti, dalyvavę profesinių sąjungų, darbdavių, vyresnio amžiaus žmones atstovaujančių organizacijų, ministerijos, Jaunimo reikalų departamento, Lietuvos darbo biržos, žiniasklaidos atstovai labiausiai akcentavo tai, jog būtent kompleksiniai sprendimai ir glaudus socialinių partnerių bendradarbiavimas gali pagerinti vyresnio amžiaus žmonių situaciją darbo rinkoje.

Seminare pranešimą skaitęs Lietuvos socialinių tyrimų centro direktoriaus pavaduotojas prof. dr. Boguslavas Gruževskis apžvelgė Europos Sąjungos šalių senėjimo tendencijas, demografinių pokyčių pasekmes Lietuvai, vyresnio amžiaus gyventojų dalyvavimo darbo rinkoje galimybes.

Vėliau vykusioje diskusijoje į vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimą darbo rinkoje buvo pažvelgta iš įvairių perspektyvų. Profesinių sąjungų atstovai akcentavo tinkamų darbo sąlygų, darbuotojų sveikatos, sąžiningo atlygio užtikrinimo klausimus, darbdaviai atkreipė dėmesį, kad turi būti kuriami vidaus ir užsienio rinkose konkurencingi produktai, suteikiantys galimybę išlaikyti esamas darbo vietas ir kurti naujas.

Vyresnio amžiaus žmones atstovaujančios organizacijos – Politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, Lietuvos pensininkų sąjunga „Bočiai“, Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas – pristatė savo veiklas, buvo diskutuojama, kaip galima būtų geriau išnaudoti šių organizacijų potencialą, įtraukiant vyresnio amžiaus žmones į darbo rinką, kartų dialogą, savanorystę.

Renginio dalyviai priėjo išvadą, kad vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimas darbo rinkoje gali gerėti tik taikant kompleksiškus sprendimus: kuriant kokybiškas darbo vietas, didinant ir remiant galimybes kelti darbuotojų kvalifikaciją, skiriant daugiau dėmesio jų sveikatai, darbo sąlygoms.

Buvo išsakytas pasiūlymas įkurti forumą, kuriame dalyvaujant socialiniams partneriams, nevyriausybinėms organizacijoms, atitinkamų sričių valstybės institucijoms, būtų teikiami pasiūlymai kompleksiškai spęsti įvairias vyresnio amžiaus žmonių problemas.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Lietuvos socialinių tyrimo centro organizuotas renginys yra Nacionalinės 2012-ųjų Europos vyresnio amžiaus žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metų programos dalis.

 

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija

Susiję straipsniai

Nuorodos