Titulinis

 

Nevyriausybinės organizacijos užtikrina pilietinės visuomenės dalyvavimą sprendžiant viešuosius reikalus ir tokiu būdu skatina efektyvų viešąjį administravimą bei viešųjų paslaugų teikimą jautriausioms visuomenės grupėms.

Tačiau dėl nepakankamo gyventojų dalyvavimo nevyriausybinių organizacijų veikloje, menko savanoriškos veiklos tradicijų plėtojimo, visuomenės grupių interesų atstovavimo teisinio reglamentavimo ir išteklių trūkumo NVO nėra deramai įtraukiamos į bendradarbiavimą su valstybės ir savivaldybių institucijomis, nevyriausybinėms organizacijoms ir atstovaujamoms visuomenės grupėms aktualių reikalų svarstymą.

Tad pagrindinės pilietinės visuomenės plėtros problemos, pasiekimai ir ateities perspektyvos yra kasmet pristatomos ir analizuojamos kiekvienais metais vykstančiame Lietuvos nevyriausybinių organizacijų forume. Renginio metu yra pristatomi aukščiausių nacionalinės valdžios institucijų vadovų pranešimai, Lietuvos ir užsienio šalių ekspertų pasisakymai, analizuojamos opiausios NVO sektoriaus problemos.

Kasmet vystančiame forume yra pristatoma ir analizuojamos šios pagrindinės temos:

• Efektyvių informacijos sklaidos ir konsultavimosi su nevyriausybinėmis organizacijomis mechanizmų kūrimas ir esamų gerosios praktikos pavydžių sklaida;

• Nevyriausybinių organizacijų atstovavimo nacionaliniame ir savivaldybių lygmenyje taisyklių kūrimas, įgyvendinimas ir priežiūra;

• Valstybės biudžeto skiriami asignavimai, stiprinant nevyriausybinių organizacijų administracinius ir bendradarbiavimo gebėjimus;

• Kitų Europos Sąjungos šalių gerosios praktikos pavyzdžių bei EK rekomendacijų įgyvendinimas;

• Priemonės, įgalinančios nevyriausybines organizacijas naudotis biudžeto ištekliais teikiant visuomenei ir jautriausioms jos grupėms būtinas paslaugas;

• Kitos temos, skirtos naujų teisės aktų ar svarbių įvykių apžvalgai bei analizei.

 
 
 
 
 

Warning: include(include/footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/sektoriu/domains/3sektorius.lt/public_html/forumas/lt/index.php on line 90

Warning: include(include/footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/sektoriu/domains/3sektorius.lt/public_html/forumas/lt/index.php on line 90

Warning: include(): Failed opening 'include/footer.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/sektoriu/domains/3sektorius.lt/public_html/forumas/lt/index.php on line 90