Skelbiamas autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos finansavimo konkursas (iki: 2024 birželio 13)

Lietuvos kultūros taryba skelbia autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugai skirtos finansavimo programos konkursą. Paraiškos priimamos iki birželio 13 d. (imtinai). Programai skiriama 654 tūkst. eurų, surinktų paskirstyti kompensacinio atlyginimo dalį už kūrinių ir gretutinių teisių objektų atgaminimą asmeniniais tikslais. Rezultatus planuojama paskelbti iki rugsėjo vidurio.

Programos tikslas – skatinti autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą, teisėtą kūrinių bei gretutinių teisių objektų naudojimą, ugdyti visuomenės pagarbą kūrybinei veiklai, autorių ir gretutinėms teisėms, stiprinti nepakantumą̨ neteisėtam kūrinių ir gretutinių teisių objektų naudojimui.  

Šiemet įtrauktos naujos finansuojamos veiklos apima duomenų bazių ar internetinę prieigą siūlančių platformų kūrimą, skaitmeninių leidinių prieinamais formatais leidybą, atlikėjų, chorų, ansamblių ir kitų kolektyvų kvalifikacijos legalaus natų naudojimo tema idėjas, kūrėjų kvalifikacijos apie dirbtinio intelekto įrankius iniciatyvas ir kt. 

Kitos finansuojamos veiklos aprėpia platformų vystymą ir pildymą nauju turiniu, kūrinių ir gretutinių teisių objektų naudojimo stebėseną, duomenų rinkimą, sisteminimą, autorių teises pažeidžiančių interneto svetainių analizę, metodinių priemonių rengimą, mokslinių konferencijų bei seminarų aktualiais autorių teisių ir gretutinių teisių klausimais organizavimą, metodines priemones, mokytojų, bibliotekininkų, teisėsaugos pareigūnų kvalifikaciją keliančius projektus, taip pat atlikėjų, chorų, ansamblių ir kitų kolektyvų kvalifikacijos legalaus natų naudojimo tema idėjas, kūrėjų kvalifikacijos apie dirbtinio intelekto įrankius iniciatyvas, edukacines veiklas, socialines reklamas, bendradarbiavimą ir kt.  

Prieš teikiant paraiškas kviečiame susipažinti su projektų teikimo gairėmis ir programos sąlygomis ir tikslais. Paraiškas teikti gali Juridiniai asmenys, išskyrus kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo organizacijas. 

Atkreipiame dėmesį, kad šiam konkursui galima teikti etapinių projektų paraiškas. Projektų įgyvendinimas etapais reiškia, kad projektas gali būti skaidomas ir veiklos įgyvendinamos ilgiau nei per vienerius metus. Pasirašius projekto finansavimo sutartį įgyvendinti etapais, skirtos lėšos pervedamos dalimis – pirmojo projekto etapo įgyvendinimui po sutarties dėl projekto įgyvendinimo pasirašymo, įgyvendinus pirmąjį projekto etapą, pateikus tarpinę rezultatų ataskaitą ir finansinę ataskaitą už panaudotas lėšas pervedama likusi dalis lėšų užbaigti projektą bei teikti galutines įgyvendinto projekto ataskaitas. 

Turite klausimų?  

Susisiekite su autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programos kuratore Lina Žilytė tel. + 370 612 65 908 ar e. paštu: lina.zilyte@ltkt.lt

 

Lietuvos kultūros tarybos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos