Parama gyvūnų globą vykdančioms organizacijoms, norinčioms įsirengti saulės arba vėjo elektrines (iki: 2024 gruodžio 31)

Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) pirmą kartą kviečia gyvūnų globą vykdančius juridinius asmenis teikti paraiškas paramai gauti, įsirengiant saulės ir vėjo elektrines ar elektrinės daliai iš elektrinių parkų įsigyti. Paraiškos priimamos nuo gegužės 21 d. Energetikos ministerijos inicijuotam kvietimui numatyta skirti 1,9 mln. Eur. 

„Tai galimybė visoms laukinių ar naminių gyvūnų globos organizacijoms ne tik asmeniškai prisidėti prie atsinaujinančių energijos išteklių plėtros Lietuvoje, bet ir sumažinti savo išlaidas už elektros suvartojimą“, – teigia Agnė Markauskienė, APVA Žaliosios transformacijos departamento vadovė. 

Dėl finansavimo gali kreiptis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) nustatytus reikalavimus atitinkančioje vietoje gyvūnų globą vykdantys pelno nesiekiantys juridiniai asmenys bei labai mažos ir mažos įmonės. Vienas pareiškėjas kiekvienam elektros energijos vartojimo objektui gali teikti tik vieną paraišką mažos galios saulės arba vėjo energiją naudojančiai elektrinei statyti, įrengti ar elektrinės daliai iš elektrinių parkų įsigyti.  

Finansavimo suma lygi 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, tačiau ne daugiau nei buvo patirtų faktinių išlaidų. 1 kW įrengtosios galios fiksuotasis vieneto įkainis saulės elektrinei – 1298,84 Eur/kW su PVM, vėjo elektrinei – 2330,01 Eur/kW su PVM. Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų išlaidos (įskaitant transformatorinę) negali viršyti 50 tūkst. Eur. 

Paraiškos per APVIS sistemą teikiamos nuo gegužės 21 d., kol pakanka priemonei skirtų lėšų, bet ne ilgiau kaip iki š.m. gruodžio 31 d.    

 

Aplinkos projektų valdymo agentūros, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos