Meno ir kultūros projektų finansavimas 2024 m. (iki: 2024 balandžio 26)

Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje ir Šiaurės šalių kultūros centras kviečia Lietuvos meno ir kultūros kūrėjus bei organizacijas teikti paraiškas projektams, skatinantiems Baltijos ir Šiaurės šalių kultūrinį bendradarbiavimą.

Finansavimą bendriems projektams galite gauti teikdami paraiškas šioms programoms:

Šiaurės ir Baltijos šalių kultūros mobilumo programa

Šiaurės ir Baltijos šalių kultūros mobilumo programa (Nordic-Baltic Mobility Programme for Culture), pradėta 2009 m. Šiaurės ministrų tarybos ir Lietuvos, Latvijos bei Estijos kultūros ministerijų iniciatyva, bus tęsiama 2024–2026 m. Programą finansuoja Šiaurės ministrų taryba ir Lietuvos, Latvijos ir Estijos kultūros ministerijos. Programoje gali dalyvauti Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Šiaurės šalių – Danijos, Islandijos, Norvegijos, Suomijos, Švedijos, Grenlandijos, Farerų ir Alandų salų – menininkai, kultūros profesionalai ir kultūros organizacijos.

Programa teikia finansinę paramą trijuose moduliuose:

Menininkų mobilumo (pareiškėjai – fiziniai asmenys, menininkai, kuratoriai, prodiuseriai, literatūros vertėjai, kultūros redaktoriai, tyrėjai). Finansavimo paraiškos priimamos tris kartus per metus:

  • 2024 m. sausio 2 – 31 d.
  • 2024 m. kovo 1 – 31 d.
  • 2024 m. rugpjūčio 20 d. – rugsėjo 20 d.

Bendradarbiavimo tinklų (pareiškėjai – fiziniai asmenys, grupės, organizacijos ir įstaigos). Trumpalaikių tinklų finansavimui paraiškos priimamos du kartus per metus:

  • 2024 m. sausio 19 d. – vasario 19 d.
  • 2024 m. rugpjūčio 26 d. – rugsėjo  26 d.

Ilgalaikių bendradarbiavimo tinklų finansavimui paraiškos priimamos vieną kartą per metus:  2024 m. sausio 19 d. – vasario 19 d.

Meno rezidencijų (pareiškėjai – organizacijos). Paraiškos meno rezidencijų finansavimui priimamos vieną kartą per metus: nuo 2024 m. vasario 12 d. iki 2024 m. kovo 12 d.

Šiaurės šalių kultūros ir meno programa

Pagal šią programą finansavimas teikiamas visų meno ir kultūros sričių projektams visuose projekto etapuose: parengiamųjų darbų, gamybos, pristatymo ir sklaidos.

Paraiškas gali teikti visi meno ir kultūros srityje dirbantys asmenys, jei projektas atitinka programos kriterijus ir yra įgyvendinamas bendradarbiaujant su partneriais iš ne mažiau kaip trijų šalių, iš kurių bent dvi turi būti Šiaurės šalys. Šiaurės šalimis laikomos Norvegija, Danija, Švedija, Islandija, Suomija, Alandų salos, Farerų salos ir Grenlandija.

Paraiškos projektų finansavimui priimamos du kartus per metus:

  • 2024 m. vasario 5 d. – kovo 5 d.
  • 2024 m. rugpjūčio 12 d. – rugsėjo 12 d.

Vaikų ir jaunimo programa Norden 0-30

Tai finansavimo programa, skirta Šiaurės šalių jaunimui iki 30 metų, turinčiam kūrybinio projekto idėją, kuriai reikalingas finansavimas. Finansuojami projektai turėtų būti susiję su kultūra, socialiniais klausimais ir (arba) politika. Paraiškų teikimo terminai:

  • 2024 m. sausio  9 d. – vasario 9 d.
  • 2024 m. kovo 26 d. – 2024 m. balandžio 26 d.
  • 2024 m. rugsėjo 9 d. – 2024 m. spalio 9 d.

 

Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos