NVO institucinio stiprinimo projektų atrankos konkursai 2024 metams (iki: 2023 gruodžio 05)

Konkursų tikslas – stiprinti NVO sektorių, konkurso būdu finansuojant NVO institucinio stiprinimo projektus.

Lygiagrečiai vyksta du NVO institucinio stiprinimo projektų atrankos konkursai, kurie skiriasi projektų atrankos procedūromis bei vienam projektui galima skirti suma.

Kiekviena NVO turi pasirinkti ir paraišką gali pateikti tik viename iš dviejų konkursų.

Konkursų sąlygos ir skirtumai pateikiami lentelėje žemiau.

 

KONSULTACIJOS:

 • Lapkričio 14 d. (antradienį) 11:30 val. vyko I-oji nuotolinė konkursų pareiškėjų konsultacija "Konkursų tikslas ir sąlygos". Konsultacijos PRISTATYMAS ir ĮRAŠAS
 • Lapkričio 16 d. (ketvirtadienį) 10 val. vyks II-oji konsultacija "Kaip parengti gerą paraišką?". Prisijungimo NUORODA
 • Lapkričio 21 d. (antradienį) 10 val. vyks III-ioji konsultacija: Paraiškos pildymas SoPAS sistemoje + klausimai. Prisijungimo NUORODA
 • Lapkričio 23 d. (ketvirtadienį) 10 val. vyks IV-oji konsultacija: Konsultacija apie projektų turinį + klausimai. Prisijungimo NUORODA
 • Lapkričio 29 d. (trečiadienį) 10 val. vyks V-oji konsultacija: Konsultacija apie projektų turinį + klausimai. Prisijungimo NUORODA

 

Konkursas    

I-asis konkursas


Institucinio stiprinimo MAŽOS apimties projektų konkursas

NVOKE2024    

II-asis konkursas


Institucinio stiprinimo DIDELĖS apimties projektų konkursas

NVOKK2024

Konkurso tikslas  Stiprinti NVO sektorių, konkurso būdu finansuojant NVO mažos apimties institucinio stiprinimo projektus.     Stiprinti NVO sektorių, konkurso būdu finansuojant NVO didelės apimties institucinio stiprinimo projektus.
Paraiškų priėmimas

Paraiškų priėmimo terminas – 2023 m. gruodžio 7 d.

Paraiškų priėmimo terminas bus trumpinamas iki kitos darbo dienos 24 val., skaičiuojant nuo dienos, kai Konkurso skelbime ir SoPAS informacinėje sistemoje paskelbiama, kad Konkursui jau pateiktos 200 pareiškėjų paraiškos.

Paraiškų priėmimo terminas – 2023 m. gruodžio 5 d.

Paraiškų priėmimo terminas bus trumpinamas iki kitos darbo dienos 24 val., skaičiuojant nuo dienos, kai Konkurso skelbime ir SoPAS informacinėje sistemoje paskelbiama, kad Konkursui jau pateiktos 70 pareiškėjų paraiškos.

Konkursų paraiškos pildomos per informacinę sistemą https://sopas.sppd.lt:8099/  
Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma

500 tūkst. Eur    

400 tūkst. Eur 
Vienam projektui galima skirti suma Nuo 5 000 iki 15 000 Eur.      Nuo 15 001 iki 30 000 Eur. 
Paraiškų vertinimo/ projektų atrankos procedūra 

Finansuojami projektai bus atrenkami pasitelkiant įprastą, praeituose konkursuose taikytą procedūrą – ekspertinį paraiškų vertinimą:


•    SoPAS sistemoje teikiamos paraiškos,
•    ESFA įvertina paraiškų atitiktį formaliesiems reikalavimams,
•    Ekspertai įvertina pateiktas paraiškas pagal vertinimo kriterijus,
•    Konkurso Komisija (NVO Fondo taryba) pritaria arba nepritaria ekspertų vertinimui ir teikia rekomendacijas Ministerijos kancleriui dėl projektų finansavimo

Finansuojami projektai bus atrenkami pasitelkiant naują procedūrą - projektų idėjų pristatymai ir Komisijos narių vertinimas:
•    SoPAS sistemoje teikiamos paraiškos,
•    ESFA įvertina paraiškų atitiktį formaliesiems reikalavimams,
•    Pareiškėjai kviečiami pristatyti savo projektų idėjas ir atsakyti į Komisijos (NVO Fondo tarybos) narių klausimus (pristatymai vyks 2024 m. sausio 8-19 dienomis)
•    Komisijos nariai įvertina paraiškas (atsižvelgdami tiek į paraiškose raštu pateiktą informaciją, tiek į projektų idėjų pristatymus)
•    Konkurso Komisija teikia rekomendacijas Ministerijos kancleriui dėl projektų finansavimo. 

Konkurso sąlygos  NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ INSTITUCINIO STIPRINIMO MAŽOS APIMTIES PROJEKTŲ ATRANKOS 2024 METŲ KONKURSO ORGANIZAVIMO NUOSTATAI NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ INSTITUCINIO STIPRINIMO DIDELĖS APIMTIES PROJEKTŲ ATRANKOS 2024 METŲ KONKURSO ORGANIZAVIMO NUOSTATAI
Reikalavimai pareiškėjams
 • pareiškėjas yra Lietuvos Respublikoje registruota NVO, atitinkanti Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nustatytą NVO sąvoką ir Juridinių asmenų registre įregistravusi žymą, patvirtinančią, kad ji yra NVO;
 • pareiškėjas yra pateikęs paraišką tik viename iš šių dviejų konkursų;
 • pareiškėjui neskirtas Nacionalinių NVO 2023–2024 m. arba Skėtinių NVO 2023–2024 m. konkursuose;
 • pareiškėjas teisės aktų nustatyta tvarka yra pateikęs finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą:
  • valstybės įmonei Registrų centrui metinių finansinių ataskaitų rinkinys pateiktas ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos;
  • pareiškėjas pateikė visą metinių finansinių ataskaitų rinkinį (finansinės būklės ataskaitą, veiklos rezultatų ataskaitą, finansinių ataskaitų aiškinamąjį raštą) ir veiklos ataskaitą ar metinį pranešimą;
  • jei pareiškėjas yra asociacija, veiklos ataskaitoje turi būti nurodytas asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje ir praėjusių finansinių metų pabaigoje, atskirai išskiriant vienijamų juridinių asmenų skaičių ir jų pavadinimus, teisinę formą, kodus;
  • pareiškėjas yra viešoji įstaiga, veiklos ataskaitoje turi būti nurodytas viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pabaigoje ir praėjusių finansinių metų pabaigoje;
  • jei pareiškėjas yra labdaros ir paramos fondas, metiniame pranešime turi būti nurodytas fondo dalininkų skaičius finansinių metų pabaigoje ir praėjusių finansinių metų pabaigoje;
 • pareiškėjas savo interneto svetainėje (jeigu ją turi) viešai skelbia informaciją apie įgyvendinamus ar įgyvendintus projektus (paraiškoje pateikia aktyvią (-ias) nuorodą (-as), leidžiančią (-ias) susipažinti su viešai paskelbtu (-ais) dokumentu (-ais) internete).

 

Informavimas ir konsultavimas su konkursu susijusiais klausimais

El. paštu: NVOkonkursai@socmin.lt   

Telefonu: 

 • Ramūnas Kalesnykas (ESFA) +37065980746
 • Daiva Kaleckaitė ( ESFA) +37065980948
 • Liudmila Ščiogoleva (ESFA) +370 659 82 129
 • Raimonda Mackevičiūtė +370 660 36 262

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos