Organizacijai (-joms), kuri (-os) bendradarbiaus administruodamos verslo tvarumo ir atsakingumo indeksą, (iki: 2023 birželio 09)

Skelbiama organizacijų atranka, kurios tikslas – atrinkti organizacijas, kurios bendradarbiautų su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija administruojant verslo tvarumo ir atsakingumo indeksą

 

Organizacijų atranka organizuojama ir vykdoma vadovaujantis Organizacijų, kurios bendradarbiaus administruodamos verslo tvarumo ir atsakingumo indeksą, atrankos tvarkos aprašu

Pasiūlymų pateikimo terminas: 2023 m. birželio 9 d.

 

Kiek organizacijų gali būti atrinkta

Gali būti atrinkta viena organizacija arba dvi organizacijos, jeigu jos pateiks bendrą pasiūlymą dėl indekso administravimo.

 

Kaip bus atrenkamos organizacijos

Organizacijos bus atrenkamos pagal pateiktus pasiūlymus, turimą patirtį ir ekspertus socialinės atsakomybės srityje.

 

Kokios organizacijos gali būti atrinktos

- organizacijos (organizacijų) buveinė registruota Lietuvos Respublikoje;

- organizacija (organizacijos) veikia ne mažiau kaip 4 metus;

- dėl organizacijos (organizacijų) nepriimtas įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis;

- organizacijai (organizacijoms) neiškelta bankroto byla arba bankroto procesas nevykdomas ne teismo tvarka, nesiekiama priverstinio jos likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais;

- organizacija (organizacijos) neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams, fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, nėra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;

- organizacija (organizacijos) ne mažiau kaip ketverius metus vykdo veiklą socialinės atsakomybės srityje (pavyzdžiui, organizuoja renginius ar mokymus, įgyvendino ar įgyvendina projektus, padedančius siekti socialinės atsakomybės tikslų ar kt.);

- organizacija (organizacijos) turi ne mažiau nei du darbuotojus ir (ar) veikiančius kitais pagrindais ekspertus, turinčius ne mažesnę nei ketverių metų patirtį socialinės atsakomybės srityje (pagal ministerijos interneto svetainėje paskelbtoje Verslo tvarumo ir atsakingumo indekso metodikoje nurodytas indekso temas: valdymas, darbo aplinka, etika, bendruomenė, aplinkosauga)

Organizacija arba dvi organizacijos, jeigu jos teiks bendrą pasiūlymą, pateikia organizacijos (organizacijų) įstatų kopiją / kopijas ir dokumentų, patvirtinančių socialinės atsakomybės srityje vykdomą veiklą ir ekspertų patirtį (pavyzdžiui, projekto finansavimo sutarties, ekspertų gyvenimo aprašymų, darbo sutarčių nuostatų, apibrėžiančių atitinkamas funkcijas), kopijas.

 

Pasiūlymo forma

Pasiūlymus kviečiame teikti iki 2023 m. birželio 9 d. el. p. post@socmin.lt.

 

Papildomą informaciją teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo teisės grupės patarėja Liudvika Gražulienė, tel. 8 687 29 395, el. p. liudvika.grazuliene@socmin.lt.

 

Verslo tvarumo ir atsakingumo indeksas – tai įrankis, skirtas įmonėms ir organizacijoms, siekiančioms įsivertinti savo pažangą atsakingo verslo, socialinės atsakomybės srityje bei siekti aukštesnių savo veiklos standartų.

 

Daugiau informacijos apie verslo tvarumo ir atsakingumo indeksą galite rasti šiuose dokumentuose:

VERSLO TVARUMO IR ATSAKINGUMO INDEKSAS

VERSLO TVARUMO IR ATSAKINGUMO INDEKSO METODIKA

VERSLO TVARUMO IR ATSAKINGUMO INDEKSO NAUDOTOJO INSTRUKCIJA

VERSLO TVARUMO IR ATSAKINGUMO INDEKSO KLAUSIMYNAS

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos