Šiaurės šalių institucijų ir organizacijų mobilumo programa – NOIM (iki: 2023 gruodžio 31)

Šiaurės šalių institucijų ir organizacijų mobilumo programą (NOIM) administruoja Šiaurės ministrų tarybos biurai Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Finansinė parama pagal šią programą skiriama valstybės ir kitiems viešojo sektoriaus darbuotojams, mokslo institutų darbuotojams, nevyriausybinių tinklų atstovams, norintiems vykti į stažuotes, mokymus, renginius, susitikimus, trumpalaikius darbinius vizitus Šiaurės ir Baltijos šalyse, kurie yra organizuojami kartu su Šiaurės šalių institucijomis ir organizacijomis.

Paraiškas individualia tvarka arba grupėmis gali teikti Šiaurės šalių bendradarbiavimo institucijos ir Baltijos šalių valstybės institucijų ar savivaldybių administracijos tarnautojai, taip pat mokslo institutų darbuotojai bei nevyriausybinių organizacijų tinklų deleguoti atstovai.

Paraiškų teikėjai turi gerai mokėti darbinę anglų kalbą. Paraiškos, ataskaitos bei kiti programos dokumentai pateikiami anglų kalba.

Programa siekiama:

 • Prisidėti prie Šiaurės ministrų tarybos vizijos – VISION 2030 – strateginių prioritetų įgyvendinimo.
 • Perduoti žinias ir patirtį bei pasikeisti gerąja praktika su Šiaurės šalių institucijomis, organizacijomis bei jų ekspertais;
 • Skatinti bendradarbiavimą tarp Lietuvos institucijų ir organizacijų su Šiaurės šalių institucijomis bei organizacijomis, dirbančiomis tose pačiose srityse;
 • Stiprinti partnerystę tarp Lietuvos valstybės ir savivaldos institucijų, mokslo įstaigų ir pilietinės visuomenės organizacijų, diskutuojant politinius sprendimus;
 • Skatinti jaunų specialistų bei moterų ir vyrų lygiavertišką dalyvavimą bendradarbiavime;

Šiaurės ministrų tarybos vizijos – VISION 2030- strateginiai prioritetai:

 • Žalias regionas – skatinti žaliąją regiono transformaciją, siekiant CO2 neutralumo bei tvarios žiedinės ekonomikos.
 • Konkurencingas regionas – siekti žaliosios ekonomikos augimo, paremto žiniomis, inovacijomis, mobilumu ir skaitmenine integracija.
 • Socialiai darnus regionas – siekti integracijos ir lygybės Šiaurės šalyse, kurias visas sieja bendros vertybės ir stiprūs kultūriniai ryšiai.

Pirmenybę teiksime projektams klimato kaitos, skaitmeninės integracijos, inovacijų, darnaus vystymosi, Covid-19 temomis.

Galimos veiklos formos:

 • Pažintiniai vizitai 
 • Dalyvavimas mokymuose, renginiuose ir susitikimuose, organizuojamuose kartu su bendradarbiaujančiomis Šiaurės šalių institucijomis ir organizacijomis
 • Šiaurės šalių institucijų ir organizacijų dalyvavimas susitikimuose ir renginiuose Lietuvoje

Šiaurės šalių institucijų ir organizacijų sąrašą rasite čia

Programa skirta:

 • Visiems administraciniams lygmenims (valstybinėms ir regionų institucijoms, savivaldybėms, savivaldybių asociacijai)
 • Mokslo institutų darbuotojams
 • Nevyriausybinių organizacijų ar jų tinklų deleguotiems atstovams
 • Viešosioms įstaigoms (VšĮ)

Pagrindiniai reikalavimai:

 • Į vizitus gali vykti vienos organizacijos atstovai arba mšrios partnerių grupės (ne daugiau 2–8 asmenų).
 • Būtina pagrįsti bendradarbiavimą, pateikiant dokumentus apie užmegztą ryšį ar ketinimus dalyvauti bendroje veikloje. Toks pagrindimas reikalingas ir planuojant kviesti bendradarbiaujančios Šiaurės šalių institucijos atstovus atvykti į Lietuvą.
 • Priimančios institucijos bei siunčiančios institucijos vadovo patvirtinimo laiškai ir bendro finansavimo patvirtinimas (ne mažiau nei 30 proc. viso biudžeto).
 • Būtinas dalyvavimo rengnyje ar mokymuose raštiškas patvirtinimas iš priimančios šalies (tinka elektroninis laiškas su patvirtinimu).
 • Finansuojamos veiklos turėtų padėti užmegzti ilgalaikius ryšius, įsitraukti į bendrą veiklą ar regioninį projektą kartu su Šiaurės šalių institucijomis ar jų ekspertais.
 • Vizito trukmė – 1-2 savaitės (mokymasis, praktika) arba 3-7 dienos (renginiai, vizitai). Galima vykti į konferencijas, dalyvauti projektuose, seminaruose, darbo grupėse, susitikimuose, kuriuos organizuoja Šiaurės šalių institucijos ar panašios institucijos ir įstaigos Baltijos šalyse. Didesnė pirmenybė teiktina ilgalaikiams vizitams (mokymasis, tinklų kūrimas, bendradarbiavimo stiprinimas) negu vienkartiniams vizitams, vėliau neturėsiantiems jokio tęstinumo.

Programos finansavimas

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Kelionės išlaidos (ekonominė klasė)
 • Kelionės draudimas
 • Apgyvendinimo išlaidos ir dienpinigiai, kurių bendra suma yra ne daugiau nei 160 EUR
 • Maksimalus 200 EUR  dalyvio/registracijos mokestis asmeniui/renginiui

Programos lėšos turi sudaryti iki 70 proc. biudžeto, jei vyksta valstybės ir savivaldybių tarnautojai bei mokslo darbuotojai. Dengiama 100 proc. nevyriausybinių organizacijų atstovų išlaidų.

Progamos lėšomis nefinansuojama: atlyginimai, vertimo raštu ar žodžiu išlaidos, patalpų nuoma ir įrangos įsigijimas.

Paraiškų teikimas ir svarstymas

Paraiškos formą rasite čia

Paraiška ir kiti dokumentai (skenuoti) siunčiami programos koordinatoriui el. paštu.

Sprendimus dėl finansavimo priima Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje direktorius ne vėliau kaip per 2 savaites nuo paraiškos pateikimo. Apie sprendimą informuojami visi teikę paraiškas.

Su siunčiančia institucija ar organizacija yra pasirašoma paramos gavimo sutartis.

Per mėnesį po grįžimo iš pažintinio vizito ar renginio yra pateikiama ataskaita.

Ataskaitos formą rasite čia

Dėl klausimų, susijusių su paraiškomis, kreiptis:

Rasa Rotomskienė
Biuro administratorė
rasa@norden.lt
+370 685 53310

 

Šiaurės ministrų tarybos biurо Lietuvoje, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos