Kvietimas teikti paraiškas Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondo lėšoms gauti (iki: 2023 balandžio 28)

Teikiamos paraiškos ir jose nurodytos veiklos turi atitikti Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo strategines kryptis ir Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondo tarybos patvirtintas koncepcijas: 

Koncepcija Nr. 1. INOVACIJOS TVARIAM VYSTYMUISI

Koncepcija Nr. 2. SKAITMENINĖ TRANSFORMACIJA KENIJOJE

Koncepcija Nr. 3. ARMĖNIJOS ADMINISTRACINIŲ IR INSTITUCINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS SVEIKATOS APSAUGOS SRITYJE

Koncepcija Nr. 4. UKRAINOS ADMINISTRACINIŲ IR INSTITUCINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS EUROINTEGRACIJOS SRITYJE

Koncepcija Nr. 5. PSICHOSOCIALINĖS IR FIZINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NUO RUSIJOS KARO PRIEŠ UKRAINĄ NUKENTĖJUSIEMS ASMENIMS SUKŪRIMAS IR ĮGYVENDINIMAS

Koncepcija Nr. 6. DEMOKRATINIŲ IDĖJŲ SKLAIDA PER NEPRIKLAUSOMOS ŽINIASKLAIDOS ĮGALINIMĄ

Koncepcija Nr. 7. MOLDOVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ IR INSTITUCINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS EUROINTEGRACIJOS SRITYJE

Koncepcija Nr. 8. STRATEGINĖS KOMUNIKACIJOS STIPRINIMAS MOLDOVOJE

Koncepcija Nr. 9. SAKARTVELO ADMINISTRACINIŲ IR INSTITUCINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS EUROINTEGRACIJOS SRITYJE

Koncepcija Nr. 10. PARAMA UZBEKISTANO ŠVIETIMO SISTEMOS STIPRINIMUI

Koncepcija Nr. 11. EKONOMINIS IR SOCIALINIS JAUNIMO ĮGALINIMAS IRAKE

 

Paraiškos pildomos ir teikiamos elektronine forma internete lietuvių arba anglų kalba.
Projektų paraiškos su priedais priimamos iki 2023 m. balandžio 28 d. 16:00 val. Lietuvos laiku.


 

Aktualūs dokumentai:

TEIKTI PARAIŠKĄ

Informacinio renginio vaizdo įrašas

Informacinio renginio metu pristatytos skaidrės

Išsamios kvietimo teikti paraiškas Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondo lėšoms gauti sąlygos

Vystomojo bendradarbiavimo projektų koncepcijos

Projekto paraiškos sąmata

Projekto paraiškos teikėjo patvirtinimas

Projekto vykdytojo ir projekto partnerio deklaracija

Projekto veiklų įgyvendinimo planas

Adminsitracinio atitikties tinkamumo vertinimas

Turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimas

 

 

Konsultacijas paraiškų teikimo klausimais teikia VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra el. paštu vbfondas@cpva.lt, tel. Nr. +370 656 59004 arba +370 699 29019.

 

CPVA, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos