Prasideda „Kūrybiškos Europos“ kofinansavimo konkursai 2023 metams (iki: 2023 balandžio 18)

Lietuvos kultūros taryba skelbia Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimo Europos Sąjungos programose „Kūrybiška Europa 2014–2020“ ir „Kūrybiška Europa 2021-2027“ kofinansavimui teikiamų projektų atrankos konkursą. Paraiškos priimamos iki 2023 m. balandžio18 d. (imtinai).

Šios finansavimo priemonės tikslas – sudaryti sąlygas dalyvauti daugiašaliuose Europos Sąjungos programų „Kūrybiška Europa 2014–2020“ ir „Kūrybiška Europa 2021-2027“ „Kultūra“ ir „Kūrybinių inovacijų laboratorija“ paprogramių projektuose ar platformose.

Paraiškas šioms Lietuvos kultūros tarybos finansavimo programoms gali teikti Lietuvoje registruoti programų „Kūrybiška Europa 2014–2020“ „Kultūra“ paprogramės, „Kūrybiška Europa 2021–2027“ „Kultūra“ ir „Kūrybinių inovacijų laboratorija“ paprogramės projektų / platformų koordinatoriai arba bendraorganizatoriai / platformų nariai. Finansavimas skiriamas 2023 m. vykdomoms projekto veikloms. Kartu su paraiška privaloma pateikti sutarties su Europos Komisija dėl projekto įgyvendinimo, kuriam prašoma finansavimo, kopiją arba Europos Komisijos sprendimo apie skiriamą finansavimą dėl projekto įgyvendinimo, kuriam prašoma finansavimo, kopiją. 

Pareiškėjų dėmesiui

Atkreipiame paraiškų teikėjų dėmesį, kad yra atsisakyta programos „Kūrybiška Europa“ paprogramių „Kultūra“, „Kūrybinių inovacijų laboratorija“ paraiškų ekspertinio vertinimo. Lėšos visiems programos finansavimo sąlygas atitinkantiems pareiškėjams bus paskirstytos atsižvelgiant į biudžeto galimybes, skiriant jų prašomą lėšų sumą, arba visų pareiškėjų prašomos lėšų sumos bus sumažinamos vienoda procentine išraiška. Lietuvos kultūros taryba turi teisę keisti finansavimo dydį ar neskirti finansavimo pareiškėjams, pateikusiems nepagrįstas projekto sąmatas. 

Lietuvos kultūros tarybai teikiamoje paraiškoje ir jos prieduose turėtų būti nurodoma tik ta informacija, kurios prašoma. Asmens duomenų, tokių kaip gimimo datos, asmens kodo, gyvenamosios vietos adreso ir pan., nederėtų pateikti.

Paraiškų negali teikti pirmame šių metų etape finansuoti projektai.

Konkursų rezultatai ir finansavimas

Finansavimas bus skiriamas 2023 m. vykdomoms projektų veikloms. Paprogramių „Kultūra“ ir „Kūrybinių inovacijų laboratorija“ bendra kofinansavimo suma šiems metams sudaro 157 063 eurų. Kofinansavimo rezultatus planuojama paskelbti 2023 m. birželio pradžioje.

Kontaktai

Kilus klausimams kreipkitės į programų „Kūrybiška Europa 2014–2020“ ir „Kūrybiška Europa 2021-2027“ kuratorę:

Agnė Silickaitė
Vyresnioji patarėja
Tel. + 370 686 75 793
El. p. agne.silickaite@ltkt.lt

 

Lietuvos kultūros tarybos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos