Krašto apsaugos ministerija kviečia NVO teikti paraiškas finansavimui gauti (iki: 2023 sausio 25)

Paraiškos priimamos iki 2023 m. sausio 25 d.

Svarbu:

paraiškas gali teikti tik organizacijos, atitinkančios Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nustatytą nevyriausybinės organizacijos sąvoką ir įregistravusios NVO žymą Juridinių asmenų registre (žr. to paties įstatymo 12 str.);

Vienam projektui skiriama suma nėra apibrėžta; iš viso NVO programoms vykdyti 2023 m. numatyta 400.000 eur.

 

Dokumentai:

Nevyriausybinių organizacijų veiklos programų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto asignavimų nuostatai

Nevyriausybinės organizacijos veiklos programos dalinio finansavimo paraiškos forma

Nevyriausybinės organizacijos veiklos programos dalinio finansavimo sutarties forma

Nevyriausybinės organizacijos veiklos programos, dalinai finansuotos iš valstybės biudžeto asignavimų, įvykdymo ataskaitos forma

 

Informacija teikiama el. paštu NVOprogramos@kam.lt ir tel. (8 5) 2 785 213.

Paraiškas galima siųsti el. paštu NVOprogramos@kam.lt arba paštu:
Krašto apsaugos ministerijos
Strateginės komunikacijos ir viešųjų ryšių departamentui
Totorių g. 25/3
LT-01121 Vilnius

 

Krašto apsaugos ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos