NVO projektų konkursas Ukrainos vaikų integracijai ir savanorių koordinavimui (iki: 2022 lapkričio 18)

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) skelbia projektų, skirtų dėl karo Ukrainoje į Lietuvą atvykusių vaikų integravimui į bendruomenes, finansavimo konkursą. Projektams įgyvendinti numatyta skirti iki 40 tūkst. eurų.

Konkurso tikslas – atrinkti ir skirti finansavimą projektams, užtikrinant kokybišką savanorių veiklą su Lietuvos švietimo įstaigose besimokančiais Ukrainos vaikais ir savanorių veiklos koordinavimą.

Numatyta finansuoti kultūrinės veiklos organizavimą Ukrainos vaikams ir savanoriams, savanorių veiklos organizavimą ir koordinavimą, savanorių ir jų kuratorių švietimo įstaigose mokymus, informacijos apie vykdomas savanoriškas veiklas viešinimą.

Paraiškas konkursui gali teikti savanoriškos veiklos organizatoriai, turintys patirties koordinuojant savanorių veiklą švietimo įstaigose ar kitose institucijose, galintys  užtikrinti savanorių veiklos koordinavimo paslaugas ne mažiau kaip 100 Ukrainos vaikų.

Savanorių pagalba turi apimti Ukrainos vaikus, kurie ugdomi Lietuvos švietimo įstaigose pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio bei bendrojo ugdymo programas. Mokyklų sąrašą, kuriose ugdomi Ukrainos vaikai, savanoriškos veiklos organizatoriai gali gauti susisiekę su savivaldybėse esančiais koordinatoriais.

Su paraiška turi būti pateiktos bendradarbiavimo sutartys su švietimo įstaigomis, kuriose ugdomi Ukrainos vaikai, planuojantys dalyvauti pareiškėjų organizuojamoje veikloje. Numatomos vykdyti veiklos, kurios padėtų Ukrainos vaikų sėkmingai integracijai į mokyklą ir visuomenę (pvz., psichologinės konsultacijos, terapijos, mokymosi pagalbos teikimas, kultūrinės veiklos organizavimas ar kt.) turi būti aptartos su švietimo įstaiga.

Vienam projektui finansuoti didžiausia leistina suma siekia 15 tūkst. eurų. Paraiškas vertins NŠA sudaryta 5 narių komisija iš agentūros darbuotojų ir išorinių ekspertų. Paraiškos vertinamos dviem etapais: atliekamas paraiškų administracinės atitikties vertinimas bei paraiškų tinkamumo finansuoti ir ekspertinis vertinimas. Sprendimą dėl lėšų skyrimo priims Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, atsižvelgdama į NŠA pateiktą siūlomų finansuoti projektų sąrašą.

Lėšos skiriamos projektams įgyvendinti iki 2022 m. gruodžio 23 d.

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Kvietimas teikti paraiškas galioja, kol pagal gautas paraiškas bus paskirstyta visa projektams skiriama suma, bet ne ilgiau kaip iki 2022 m. lapkričio 18 d.

Paraiškos, pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, arba pasirašytų paraiškų skenuoti variantai PDF formatu turi būti teikiami elektroniniu paštu info@nsa.smm.lt nurodant „Projektų, skirtų savanoriškoms veikloms Ukrainos vaikams švietimo įstaigose organizuoti, finansavimo konkursui“.

Dėl paraiškų pildymo konsultuoja NŠA Mokyklų veiklos plėtros skyriaus metodininkė Giedrė Čiapienė, tel. 8 658 18319, giedre.ciapiene@nsa.smm.lt.

 

KONKURSO DOKUMENTAI

Savanoriškų veiklų Lietuvos švietimo įstaigose besimokantiems vaikams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašas

Paraiškos forma

Paraiškos vertinimo forma

 

Nacionalinės švietimo agentūros, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos