Konkursas konsultacinėms paslaugoms, teikiamoms telefonu (nuotoliniu būdu) vyrams, išgyvenantiems emocines ir psichologines krizes, stiprinti 2023 metais (iki: 2022 gruodžio 09)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija), vadovaudamasi kai kurių Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo reikalų agentūros 2022–2023 m. vykdomų projektų atrankos konkursų finansavimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-684 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2022–2023 m. vykdomų projektų atrankos konkursų finansavimo plano patvirtinimo“, 2 punktu, siekdama įgyvendinti Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punktą, skelbia Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų konsultacinėms paslaugoms, teikiamoms telefonu (nuotoliniu būdu) vyrams, išgyvenantiems emocines ir psichologines krizes, stiprinti 2023 metais, atrankos konkursą (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslas – skatinti teikti kompleksines konsultacines (pvz., psichologines, psichoterapines, edukacines ir (arba) prireikus teisines) paslaugas telefonu ir (ar) kitomis nuotolinio bendravimo priemonėmis (internetu ir (ar) elektroniniais laiškais, ir (ar) žinutėmis), skirtas vyrams, esantiems sudėtingoje psichologinėje situacijoje, t. y. dėl ekonominių, socialinių ar asmeninių sunkumų išgyvenantiems emocines ir (arba) psichologines krizes, įskaitant savižudybės, smurto, priklausomybių riziką, padėti.

Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 120 000 (vienas šimtas dvidešimt tūkstančių) eurų:

  • didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 40 000 (keturiasdešimt tūkstančių) eurų;

  • mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 30 000 (trisdešimt tūkstančių) eurų.

 

Konkurso būdu finansuotinos projekto veiklos:

  1. kompleksinių konsultacinių (psichologinių, psichoterapinių, edukacinių ir (arba) prireikus teisinių) paslaugų telefonu ar kitomis nuotolinio bendravimo priemonėmis (internetu ir (ar) elektroniniais laiškais, ir (ar) žinutėmis) organizavimas ir teikimas;

  2. darbuotojo teikiamų kompleksinių konsultacinių paslaugų (psichologinių, psichoterapinių, edukacinių ir (arba) prireikus teisinių) organizavimas ir teikimas arba teikimo užtikrinimas; 

  3. nuotolinio bendravimo priemonės (telefono ryšio linijos, interneto, elektroninio pašto), skirtos kompleksinei konsultacinei pagalbai emocines ir (arba) psichologines krizes išgyvenantiems vyrams teikti, sukūrimas ir (arba) palaikymas;

  4. konsultacijas teikiančių darbuotojų ir savanorių mokymai;

  5. informacijos apie projekto vykdymą sklaida.

Projektas aprašomas informacinėje sistemoje (https://sopas.sppd.lt/8099)  lietuvių kalba, užpildant paraišką ir detalią projekto įgyvendinimo sąmatą pagal informacinėje sistemoje pateiktas formas, taip pat pridedant Nuostatų 28 punkte nurodytus dokumentus. Paraiška, užpildyta ir (ar) pateikta ne per informacinę sistemą, nevertinama ir projektui finansavimas neskiriamas.

Paraiškų teikimo pradžia – 2022 m. lapkričio 10 d.

Paraiškų teikimo pabaiga – 2022 m. gruodžio 9 d. (imtinai).

 

Pareiškėjai, rengdami projektus, turi teisę gauti informaciją ir konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais, kreipdamiesi el. paštu lyciu.lygybe@socmin.lt arba telefonu 8 660 42045. Kilus techniniams klausimams, galima kreiptis telefonu 865882154.

 

Nuoroda į Konkurso nuostatusA1-727 Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų konsultacinėms paslaugoms, teikiamoms telefonu ... (e-tar.lt)

 

Nuoroda į Projektų administravimo taisyklesA1-1259 Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo (e-tar.lt)

 

Nuoroda į Deklaracijos formąhttps://e-tar.lt/rs/aesupplement/70253db03ae611eb8d9fe110e148c770/NmycIonsfe/80172b11d68111ec8d9390588bf2de65/

 

Viešoji konsultacija pareiškėjams vyks 2022 m.  lapkričio 21 d. 10 val. nuotoliniu būdu „Microsoft Teams“ platformoje. Norintys dalyvauti kviečiami registruotis čia iki 2022 m. lapkričio 18 d. 15 val.

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

 

 

Nuorodos