NVO projekto, skirto moterų ir vyrų lygias galimybes skatinančioms priemonėms įgyvendinti 2023 metais, atrankos konkursas (iki: 2022 lapkričio 28)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija), vadovaudamasi kai kurių Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo reikalų agentūros 2022–2023 m. vykdomų projektų atrankos konkursų finansavimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-684 ,,Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2022–2023 m. vykdomų projektų atrankos konkursų finansavimo plano patvirtinimo“, 3 punktu, siekdama įgyvendinti Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir atsižvelgdama į Europos lyčių lygybės instituto Lyčių lygybės indekso rodiklius ,,Galios“ domene Lietuvoje, skelbia Nevyriausybinių organizacijų projekto, skirto moterų ir vyrų lygias galimybes skatinančioms priemonėms įgyvendinti 2023 metais, atrankos konkursą (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslas – skatinti moteris įsitraukti ir dalyvauti poliniame gyvenime bei rinkimuose, taip pat mažinti stereotipus, susijusius su lytimi politinėje veikloje.

Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 120 000 (vienas šimtas dvidešimt tūkstančių) eurų:

  • didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 120 000 (vienas šimtas dvidešimt tūkstančių) eurų;
  • mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 100 000 (vienas šimtas tūkstančių) eurų.


Konkurso būdu finansuotinos projekto veiklos:

  1. informacinių priemonių parengimas ir įgyvendinimas: straipsnių ir (ar) įvairaus pobūdžio publikacijų rengimas ir publikavimas, TV klipų kūrimas ir publikavimas, TV ir (ar) radijo laidų, tinklalaidžių, reklaminių skydelių kūrimas, publikavimas, informacinių kampanijų kūrimas, siekiant supažindinti visuomenę su moterų įgalinimo dalyvauti politikoje ir stereotipų egzistavimo problemomis, priežastimis ir pasekmėmis;
  2. analitinės stebėsenos priemonių įgyvendinimas: tyrimų ir (ar) analizių atlikimas, rekomendacijų rengimas ir viešinimas;
  3. švietėjiškų priemonių įgyvendinimas: diskusijų ar viešųjų renginių organizavimas;
  4. advokacinių priemonių įgyvendinimas;
  5. informacijos apie projekto vykdymą sklaida.

Projektas aprašomas informacinėje sistemoje (https://sopas.sppd.lt/8099) lietuvių kalba, užpildant paraišką ir detalią projekto įgyvendinimo sąmatą pagal informacinėje sistemoje pateiktas formas, taip pat pridedant Nuostatų 28 punkte nurodytus dokumentus. Paraiška, užpildyta ir (ar) pateikta ne per informacinę sistemą, nevertinama ir projektui finansavimas neskiriamas.

Paraiškų teikimo pradžia – 2022 m. spalio 28 d.

Paraiškų teikimo pabaiga – 2022 m. lapkričio 28 d. (imtinai).

Pareiškėjai, rengdami projektus, turi teisę gauti informaciją ir konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais, kreipdamiesi el. paštu lyciu.lygybe@socmin.lt arba telefonu 8 660 42045. Kilus techniniams klausimams, galima kreiptis telefonu 8 658 82154.

Nuoroda į Konkurso nuostatus: A1-705 Dėl Nevyriausybinių organizacijų projekto, skirto moterų ir vyrų lygias galimybes skatinančioms p... (e-tar.lt)

Nuoroda į Projektų administravimo taisykles: A1-1259 Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo (e-tar.lt)

Nuoroda į Deklaracijos formą: https://e-tar.lt/rs/aesupplement/70253db03ae611eb8d9fe110e148c770/NmycIonsfe/80172b11d68111ec8d9390588bf2de65/

Viešoji konsultacija pareiškėjams vyks 2022 m.  lapkričio 14 d. 10 val. nuotoliniu būdu „Microsoft Teams“ platformoje. Norintys dalyvauti kviečiami registruotis  čia iki 2022 m. lapkričio 11 d. 15 val.

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

 

Nuorodos