Konkursas NVO, dirbančioms su nuteistaisiais, stiprinti nuteistųjų socialinius įgūdžius (iki: 2022 rugsėjo 16)

Kalėjimų departamentas kviečia nevyriausybines organizacijas dalyvauti organizuojant veiklas įkalinimo įstaigose ar pusiaukelės namuose bausmes atliekantiems nuteistiesiems, taip pat paleistiems iš pataisos įstaigų. Siekiama, kad nuteistieji įgytų kuo daugiau socialinių įgūdžių dalyvaudami mokymuose, pavyzdžiui, kompiuterinio ir finansinio raštingumo, santykių su šeima atkūrimo bei stiprinimo, pozityvios tėvystės ugdymo, kalbų kursų.

Mokymai būtų finansuojami, taip pat skiriamos lėšos tokioms veikloms kaip psichologinės, teisinės pagalbos ir paslaugų teikimas. Kviečiamos nevyriausybinės organizacijos, galinčios padėti priklausomybių turintiems nuteistiesiems. Tokia paslauga teikiama rengiant nuteistuosius paleidimui į laisvę, taip pat lygtiniam paleidimui iš pataisos įstaigos ir gali būti tęsiama juos paleidus iš pataisos įstaigos, bet ne ilgiau kaip iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Nevyriausybinės organizacijos, galinčios ir norinčios suteikti minėtas paslaugas nuteistiems žmonėms, atliekantiems bausmę pataisos įstaigoje ar pusiaukelės namuose, padedančios vykti socialinei jų integracijai (resocializacijai) po bausmės atlikimo, kviečiamos užpildytą paraišką ir detalią projekto įgyvendinimo sąmatą pateikti iki 2022 m. rugsėjo 16 d.

Konkurso būdu numatoma atrinkti ir finansuoti nevyriausybinių organizacijų projektus skirtus paslaugoms nuteistiesiems teikti ir Koncepcijoje numatytam NVO veikimo algoritmui (modeliui) įgyvendinti (http://www.kaldep.lt/download/88617/2021-12-30 v-413.pdf).

Konkursui numatyta skirti projekto lėšų suma - 800 000 eurų, mažiausia vienam projektui galima skirti projekto lėšų suma – 20 000 eurų.

Išsamią informaciją apie reikalavimus projektui ir kitus aktualius klausimus rasite:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b32376e0197411edb4cae1b158f98ea5

http://www.kaldep.lt/lt/kalejimu-departamentas/auktualijos/naujienos-kaldep/del-bendradarbiavimo-su-kq3m.html

Paraišką ir projekto įgyvendinimo sąmatą pateikti el. paštu norprojektai@kaldep.lt

Kilus papildomų klausimų dėl projekto, kviečiame kreiptis konsultacijos el. p. norprojektai@kaldep.lt iki paskutinės paraiškų pateikimo darbo dienos 16.30 val.

 

Kalėjimų departamento, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos