Kviečiame NVO dalyvauti teisinio švietimo projektų konkurse (iki: 2022 liepos 25)

Siekdama stiprinti visuomenės pagarbą žmogaus teisėms ir mažinti neapykantos kalbos apraiškas, Teisingumo ministerija skelbia visuomenės teisinio švietimo projektų konkursą.

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti nevyriausybinių organizacijų (NVO) projektus, skirtus didinti visuomenės pagarbą žmogaus teisėms, vienodo požiūrio bei teisės viršenybės principams, spręsti neapykantą kurstančios kalbos, kuria skleidžiama, kurstoma, skatinama ar pateisinama neapykanta prieš asmenį ar asmenų grupę dėl tautybės, kalbos, seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės, problemą.

Projekto turinys privalo atitikti šiuos reikalavimus:

  • projekto veiklos turi mažinti neapykantos kalbos atvejus tautybės ir / arba kalbos ir / arba seksualinės orientacijos ir / arba lytinės tapatybės pagrindu;
  • projekto veiklos negali prieštarauti pagarbos žmogaus orumui, laisvės, demokratijos, lygybės, teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus teisėms, įskaitant teises mažumoms priklausančių asmenų, principams.

Konkurso būdu finansuotinos projektų veiklos:

  • švietėjiškos veiklos, vykdomos siekiant supažindinti tikslinę grupę su neapykantos kalbos dėl tautybės ir / ar kalbos ir / ar seksualinės orientacijos ir / ar lytinės tapatybės tematika ir kurias vykdant panaudojamos mokslinės ir praktinės žinios bei gebėjimai, taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatai;
  • informacinės veiklos, nušviečiant neapykantos kalbos priežastis bei pasekmes, akcentuojant tokios kalbos netoleravimą (pavyzdžiui, straipsnių ir / ar įvairaus pobūdžio publikacijų rengimas bei publikavimas, TV / radijo klipų, laidų kūrimas, sklaida).

Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 70 000 eurų:

  • didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 70 000 eurų;
  • mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 10 000 eurų.

Finansavimo prioritetai teikiami pareiškėjams, kurie:

  • projekto veiklas (arba dalį jų) įgyvendins ne mažiau kaip dviejose Lietuvos savivaldybėse;
  • projekto veiklas įgyvendins Rusijos Federacijos agresijos prieš Ukrainos Respubliką kontekste (pavyzdžiui, tiems projektams, kurie būtų orientuoti į neapykantos kalbos užkardymą Ukrainos piliečių atžvilgiu, pabrėžtų teisės viršenybės ir žmogaus teisių, kaip pamatinių Europos Sąjungos principų, taikymą užtikrinant demokratiją ir kt.).

 

Išsami informacija apie reikalavimus projektui ir kitus aktualius klausimus pateikiama konkurso organizavimo nuostatuose.

Užpildytą paraišką ir detalią projekto įgyvendinimo sąmatą galite pateikti iki 2022 m. liepos 25 d. (imtinai) el. paštu konkursai@tm.lt.

Kilus papildomų klausimų, kviečiame kreiptis į Teisingumo ministerijos Komunikacijos ir teisinio švietimo skyriaus vyriausiąją specialistę Alioną Popovą el. paštu aliona.popova@tm.lt, tel. 8 671 88249. Konsultacijos su konkursu susijusiais klausimais teikiamos ministerijos darbo valandomis. 

 

Teisingumo ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos