Kvietimas teikti paraiškas pilietinės visuomenės premijai „Civil society prize“ (iki: 2022 liepos 31)

Dokumentai:

Šios 2006 m. pradėtos teikti EESRK pilietinės visuomenės premijos tikslas – įvertinti ir paskatinti pilietinės visuomenės organizacijas ir (arba) pavienius asmenis, kurie savo apčiuopiamais laimėjimais ir iniciatyvomis visais – Europos, nacionaliniu, regionų ir vietos – lygmenimis svariai prisidėjo prie Europos tapatybės ir integracijos propagavimo.

Tokios iniciatyvos ir laimėjimai turi būti kūrybiški bei novatoriški ir daryti ilgalaikį teigiamą poveikį tam, kaip visuomenė suvokia Europą ir integracijos procesą.

Kiekvienais metais teikiamos premijos temą parenka EESRK pirmininkas. Šiuo apdovanojimu Komitetas pirmiausia siekia ugdyti supratimą, kad pilietinės visuomenės organizacijos ir asmenys gali labai prisidėti formuojant Europos identitetą ir pilietiškumą, įkūnijančius bendras vertybes, kuriomis grindžiama Europos integracija.

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas paskelbė kvietimą „Civil society prize“, kurio tikslas – apdovanoti ne pelno siekiančias iniciatyvas organizavusius asmenis, NVO arba privačias įmones.

Prizas turi dvi kategorijas:

1) jaunų žmonių įgalinimas ir

2) pilietinė visuomenė Ukranai.

Piniginis prizo fondas – 60 000 Eur, kuris gali būti dalinamas abiems kategorijoms iki 3 laimėjusių prizininkų kiekvienoje kategorijoje.

Paraiškos teikiamos iki liepos 31 d. Apdovanojimų ceremonija vyktų gruodžio mėnesį.

Detali informacija apie prizą, konkurso taisykles ir paraiškos forma yra čia.

 

EESRK, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos