Kvietimas teikti paraiškas sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui (iki: 2022 kovo 01)

Skelbiamo konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti projektus, gerinančius sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę remontuojant, atnaujinant (modernizuojant) ir (arba) rekonstruojant esamų sporto bazių infrastruktūrą. Teikiami projektai turi prisidėti prie esamų sporto bazių prieinamumo didinimo, sąlygų įvairaus amžiaus ir poreikių asmenų fiziniam aktyvumui gerinimo ir organizuotai sportuojančių asmenų skaičiaus didėjimo.

Remiamos veiklos

  1. Skatinama neįgaliųjų sporto plėtra. Teikiamu sporto projektu siekiama sudaryti arba pagerinti sąlygas suremontuotoje, atnaujintoje (modernizuotoje) ir (arba) rekonstruotoje sporto bazėje fizinio aktyvumo veiklose dalyvauti neįgaliesiems. Finansavimo prioritetas teikiamas, kai paraiškoje neįgalieji nurodomi kaip tikslinė grupė ir numatomas sporto bazės prieinamumo (laiko, kainos ir (arba) fizinio aktyvumo užsiėmimų pasiūlos prasme) šiai tikslinei grupei didinimas, organizuojant nuolatinio pobūdžio fizinio aktyvumo veiklas ne trumpiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos. Ne mažiau kaip 10 procentų kvietimo lėšų sumos pirmiausia skiriama neįgaliųjų sporto plėtrą skatinančių projektų paraiškoms. Iš dalies prie neįgaliųjų sporto plėtros prisidedančioms paraiškoms prioritetas (kėlimas į sąrašo viršų) nesuteikiamas.
  2. Gyvenamosios vietovės bendruomenės asmenys įtraukiami į sporto projektų veiklas.Paraiškoje vietos bendruomenė apibrėžiama (nurodoma, kas ją sudaro) kaip tikslinė grupė, pagrindžiamas fizinio aktyvumo veiklų, skirtų vietos bendruomenės nariams, poreikis. Paraiškoje numatyta sporto bazės prieinamumo (laiko ir (arba) fizinio aktyvumo užsiėmimų pasiūlos prasme) tikslinei grupei didinimas, vykdant reguliaraus pobūdžio fizinio aktyvumo veiklas ne trumpiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.
  3. Skatinamas vaikų ir (arba) jaunimo fizinis aktyvumas. Paraiškoje vaikai ir (arba) jaunimas, išskyrus dalyvaujantys bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ar aukštojo mokslo studijų programose, nurodomi kaip tikslinė grupė, pagrindžiamas fizinio aktyvumo veiklų, skirtų vaikams ir jaunimui, poreikis. Paraiškoje numatytas sporto bazės prieinamumo (laiko, kainos ir (arba) fizinio aktyvumo užsiėmimų pasiūlos prasme) didinimas tikslinei grupei, vykdant nuolatinio pobūdžio fizinio aktyvumo veiklas ne trumpiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

 

Galimi pareiškėjai

Sporto projekto paraišką teikti (būti pareiškėju) gali juridinis asmuo arba juridinių asmenų grupė (partneriai).

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

450 000 Eur

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiškas teikiame iki 2022 m. kovo 1 d. 17:00 val.

https://cpva.submittable.com/submit

Paraiškos formą, sąmatos formą ir kitus dokumentus rasite ČIA

 

Kontaktai

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūros Lietuvos ir tarptautinių investicijų departamento Lietuvos ir daugiašalių programų skyriaus

vyresnioji projektų vadovė Rima Liškutė, tel. 8 659 96976, el. p. r.liskute@cpva.lt 

projektų vadovė Kristina Dūdaitė tel. 8 699 29019, el.p.  k.dudaite@cpva.lt.

Konsultacijos telefonu teikiamos iki kovo 1 d. 17 val. Klausimus raštu ar elektroniniu paštu galima teikti likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. Raštu ar elektroniniu paštu gauti klausimai atsakomi per 3 darbo dienas.

 

Centrinės projektų valdymo agentūros, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos