Kvietimas teikti paraiškas Nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo rėmimo programai (iki: 2022 kovo 15)

Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje kviečia teikti paraiškas Nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo rėmimo programai  2022 metams. Paraiškos priimamos nuo vasario 1 d. iki kovo 15 d.

Nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo rėmimo programa siekia remti stiprios ir dinamiškos pilietinės visuomenės vystymąsi Baltijos jūros regione bei plėsti NVO pajėgumus Baltijos šalyse, dalinantis patirtimi ir žiniomis su Šiaurės šalių partneriais.

Projektuose pagal Baltijos ir Šiaurės šalių nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo rėmimo programą turi dalyvauti partneriai iš 3 ar daugiau šalių iš Šiaurės–Baltijos šalių regiono (įskaitant ir paraišką teikiančios organizacijos šalį), iš kurių bent vienas partneris yra iš Šiaurės šalių, ir bent vienas partneris iš Estijos, Latvijos ar Lietuvos. Palankiai bus vertinamos paraiškos, kuriose nurodyti daugiau nei trys partneriai.

Projekte turi būti numatytas Baltijos valstybių NVO institucinių gebėjimų stiprinimas, dalijimasis patirtimi ir žiniomis su Šiaurės šalių partneriais, rezultatų viešinimas visuomenėje, aktyviai įtraukiant žiniasklaidos priemones.

Sėkmingi projektai turėtų atspindėti Šiaurės šalių vizijos – Vision 2030 – strateginius prioritetus:

  • Žalias regionas – skatinti žaliąją regiono transformaciją, siekiant CO2 neutralumo bei tvarios žiedinės ekonomikos.
  • Konkurencingas regionas – siekti žaliosios ekonomikos augimo, paremto žiniomis, inovacijomis, mobilumu ir skaitmenine integracija.
  • Socialiai darnus regionas – siekti integracijos ir lygybės Šiaurės šalyse, kurias visas sieja bendros vertybės ir stiprūs kultūriniai ryšiai.

2022 m. pirmenybė bus teikiama projektams, skirtiems visuomenės sveikatos ir gerovės stiprinimui per įtrauktį ir sportą, taip pat per sveikos ir tvarios gyvensenos skatinimą.

Daugiau apie programą rasite čia.

 

Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos