Kultūrinė mobilumo programa: bendradarbiavimo tinklų finansavimas (iki: 2022 vasario 24)

Bendras programos tikslas – skatinti Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimą kultūros ir meno srityje, remiant keliones, bendradarbiavimo tinklus ir rezidencijų veiklą.

Bendradarbiavimo tinklų veiklos finansavimo idėja – sudaryti galimybes Šiaurės ir Baltijos šalių menininkams ir meno bei kultūros srities darbuotojams kartu dirbti, plėtoti partnerystę ir mokytis vieniems iš kitų. Galimos dvi skirtingos finansavimo rūšys: trumpalaikis tinklų finansavimas ir ilgalaikis tinklų finansavimas.

Bendradarbiavimo tinklų finansavimas skirtas sudaryti galimybę kultūros srities darbuotojams plėtoti partnerystę ir mokytis vieniems iš kitų. Šių tinklų tikslas yra generuoti daugiau kontaktų, sukurti dalinimosi patirtimi ir žiniomis būdus. Šie tinklai turi padėti sukurti sinergijas, pvz., meniniame, organizaciniame ir komunikacijų lygmenyse.

Tinklų veikla gali apimti serijas bendrų susitikimų, konferencijų, seminarų, darbuotojų mainus, bendrą mokymą ir kt. Tai gali apimti tokią veiklą, kaip, pavyzdžiui, išteklių ir įgūdžių sutelkimą, siekiant plėtoti iniciatyvas, kurios daro įtaką visuomenės nuomonei, arba dirbti kartu planuojant ir struktūrizuojant turus ir kt.

Nepriimamos paraiškos finansuoti sukurtas nuolatines struktūras ir tinklus.

Finansavimas skiriamas ne faktiniams kultūros ir meno kūriniams ar atskiriems renginiams, o dalinimuisi idėjomis ir žiniomis per tam tikrą laikotarpį. Ilgalaikio tinklo tikslas gali būti bendra gamyba ar panaši iniciatyva; arba tai gali būti sukūrimas platformos, kuri vėliau kreipsis dėl finansavimo, pavyzdžiui, iš ES ar kitų tarptautinių finansavimo institucijų.

 

Paraiškas gali teikti profesionalūs menininkai ir kiti, aktyviai dalyvaujantys meno ir kultūros veikloje (pvz., kuratoriai, prodiuseriai, literatūros vertėjai, kultūros redaktoriai ir mokslininkai) visuose kultūros ir meno žanruose:

  • Asmenys;
  • Grupės;
  • Organizacijos ir įstaigos.

Daugiau informacijos rasite ČIA

 

Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos