NVO projekto, skirto emocinei psichologinei pagalbai telefonu vyresnio amžiaus žmonėms teikti, atrankos konkursas 2022–2023 m. (iki: 2022 sausio 14)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įgyvendindama kai kurių Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2022–2023 m. vykdomų projektų atrankos konkursų finansavimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-684 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2022–2023 m. vykdomų projektų atrankos konkursų finansavimo plano patvirtinimo“, 6 punkte nurodytą priemonę, skelbia Nevyriausybinės organizacijos projekto, skirto emocinei psichologinei pagalbai telefonu vyresnio amžiaus žmonėms teikti, atrankos 2022-2023 metais konkursą.

INFORMACIJA PAREIŠKĖJAMS

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti projektą, skirtą emocinei psichologinei pagalbai telefonu teikti, kurią teikiant būtų padedama vyresnio amžiaus žmonėms įveikti kylančius iššūkius, emocinius sunkumus ar, jiems sutikus, jie būtų siunčiami į instituciją (‑as), kurioje (-iose) gautų reikiamą pagalbą.

Galimi pareiškėjai – nevyriausybinės organizacijos.

Konkursui numatyta skirti: 2022 metais – 240 000 (du šimtai keturiasdešimt tūkstančių) eurų, 2023 metais – 240 000 (du šimtai keturiasdešimt tūkstančių) eurų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma.

Mažiausia vienam projektui galima skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma –

200 000 (du šimtai tūkstančių) eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma –

240 000 (du šimtai keturiasdešimt tūkstančių) eurų.

KONKURSO FINANSUOTINOS VEIKLOS

1. Savanorių ir konsultantų mokymų, kaip teikti emocinę psichologinę pagalbą telefonu vyresnio amžiaus žmonėms, medžiagos parengimas;

2. savanorių ir konsultantų mokymas ir parengimas teikti emocinę psichologinę pagalbą telefonu vyresnio amžiaus žmonėms;

3. emocinės psichologinės pagalbos telefonu organizavimas ir teikimas vyresnio amžiaus žmonėms;

4. supervizijų savanoriams ir konsultantams organizavimas;

5. informacijos apie projekto vykdymą sklaida.

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Paraiškos teikiamos nuo 2021 m. gruodžio 16 d. iki 2022 m. sausio 14 d. (imtinai).

Paraiška kartu su Nuostatų 21 punkte nurodytais dokumentais turi būti pateikta per Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) valdomą informacinę paraiškų teikimo, vertinimo ir administravimo sistemą, veikiančią adresu https://sopas.sppd.lt:8099 

Paraiškos teikimo instrukciją galite rasti čia.

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS SU KONKURSU SUSIJUSIAIS KLAUSIMAIS

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia telefonais: 8 658 59 325. Taip pat konsultacijos teikiamos  raštu informacinėje sistemoje SOPAS.

Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val., paskutinę paraiškų teikimo dieną iki 14.00 val.

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS SU PARAIŠKŲ TEIKIMU SUSIJUSIAIS KLAUSIMAIS

Konsultacijas, susijusias su klausimais dėl paraiškų teikimo per informacinę sistemą SOPAS, pareiškėjams teikia SPPD, tel. 8 658 82 154, 8 658 82 158. Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val., paskutinę paraiškų teikimo dieną iki 14.00 val.

KONKURSO NUOSTATAI

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/447cbec0575711ec862fdcbc8b3e3e05

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos