NVO projektų, skirtų tėvystės įgūdžiams ugdyti ir konsultacinei pagalbai telefonu pozityvios tėvystės klausimais teikti, atrankos 2022–2023 konkursas (iki: 2022 sausio 10)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų tėvystės įgūdžiams ugdyti ir konsultacinei pagalbai telefonu pozityvios tėvystės klausimais teikti, atrankos 2022–2023 metais konkursą.

INFORMACIJA PAREIŠKĖJAMS

Konkurso tikslas – siekiant sudaryti galimybes tėvams, auginantiems vaikus, gauti nemokamą konsultacinę pagalbą telefonu pozityvios tėvystės klausimais, atrinkti ir finansuoti nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) projektus, skirtus tėvystės įgūdžiams ugdyti ir konsultacinei pagalbai telefonu pozityvios tėvystės klausimais teikti.

Siektinas konkurso rezultatas – telefonu suteikta konsultacinė pagalba tėvams, reikalinga auklėjant vaikus.

Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma 2022 metais – 177 000 (vienas šimtas septyniasdešimt septyni tūkstančiai) eurų.

Didžiausia 2022 m. vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 177 000 (vienas šimtas septyniasdešimt septyni tūkstančiai) eurų, mažiausia 2022 m. vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 85 000 (aštuoniasdešimt penki tūkstančiai) eurų. 

Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma 2023 metais – 110 000 (vienas šimtas dešimt tūkstančių) eurų.

Didžiausia 2023 m. vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 110 000 (vienas šimtas dešimt tūkstančių) eurų, mažiausia 2023 m. vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 85 000 (aštuoniasdešimt penki tūkstančiai) eurų.

Konkurso lėšomis finansuojamos šios projektų veiklos:

  • konsultantų mokymų medžiagos parengimas;
  • konsultantų mokymas ir paruošimas teikti konsultacijas telefonu;
  • konsultacinės pagalbos telefonu organizavimas ir teikimas tėvams.

Ši pagalba apima:

  1. psichologinės pagalbos ir informacijos tėvams, susijusios su vaiko auklėjimu, vaiko raida ir kylančiais auklėjimo sunkumais, teikimą;
  2. informacijos apie pozityvios tėvystės auklėjimo metodus ir kitas nesmurtines vaikų auklėjimo priemones teikimą;
  3. atsižvelgiant į tėvų pateiktą informaciją apie vaiką, informacijos apie kitos pagalbos (medicininės, teisinės, specializuotos kompleksinės) vaikui teikimo būtinybę, suteikimą tėvams;
  4. informacijos apie galimybę tėvams gauti kitą galimą pagalbą auklėjant vaikus;
  • supervizijų konsultantams organizavimas;
  • informacijos apie projekto vykdymą sklaida.

Galimi pareiškėjai –  Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys, laikomi NVO pagal Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą, NVO žymą įregistravę Juridinių asmenų registre.

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Paraiškų teikimo terminas – nuo 2021 m. gruodžio 10 d. iki 2022 m. sausio 10 d. (imtinai).

Paraiška kartu su Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų tėvystės įgūdžiams ugdyti ir konsultacinei pagalbai telefonu pozityvios tėvystės klausimais teikti, atrankos konkurso organizavimo 2022–2023 metais nuostatų 30 punkte nurodytais dokumentais turi būti pateikta per Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) valdomą informacinę paraiškų teikimo, vertinimo ir administravimo sistemą, veikiančią adresu https://sopas.sppd.lt:8099.

Paraiškos teikimo instrukciją galite rasti čia.
Paraiškos teikimo instrukcijos video gidas: https://www.youtube.com/watch?v=ZtOLg5WZsyY&feature=youtu.be 

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS SU KONKURSU IR PARAIŠKŲ TEIKIMU SUSIJUSIAIS KLAUSIMAIS

Konsultacijos pareiškėjams su konkursu ir priemone susijusiais klausimais teikiamos tel. +370 610 15897 (SOPAS informacinės sistemos veiklos klausimais), tel. +370 695 21358 (paraiškų turinio klausimais) ir el. paštu  nvosgl.konkursas@socmin.lt 

Konsultacijos teikiamos darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val. iki paskutinės projektų pateikimo dienos 14 val. Lietuvos Respublikos laiku. 
Viešoji konsultacija pareiškėjams vyks 2022 m. sausio 4 d. 11–12 val. nuotoliniu būdu „Microsoft Teams“ platformoje. Norintys dalyvauti kviečiami registruotis el. paštu: nvosgl.konkursas@socmin.lt iki 2022 m. sausio 3 d. 12 val.
 
KONKURSO DOKUMENTAI

Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų tėvystės įgūdžiams ugdyti ir konsultacinei pagalbai telefonu pozityvios tėvystės klausimais teikti, atrankos konkurso organizavimo 2022–2023 metais nuostatai

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos