Krašto apsaugos ministerija kviečia teikti paraiškas 2022 m. projektų finansavimui gauti (iki: 2022 sausio 20)

Krašto apsaugos ministerija kviečia asociacijas ir viešąsias įstaigas savo veikla prisidėti prie krašto apsaugos stiprinimo bei teikti savo veiklos programų paraiškas projektų finansavimui gauti. 2022 metams ministerija nustatė prioritetines projektų sritis.

Krašto apsaugos ministerijos nustatytos prioritetinės temos organizacijoms yra trys:

1. Visuomenės įgalinimo pilietiniam pasipriešinimui, atsparumo hibridinėms grėsmėms ir ateities iššūkiams stiprinimas.

2. Reikšmingiausi valstybiniai ir Lietuvos kariuomenės įvykiai, asmenybės, sukaktys ir jų paminėjimas 2022 m.

3. Tarnybos metu sužeistų karių reintegracija; paramos mirusių karių šeimoms ir bendruomeniškumo skatinimas.

Šias prioritetines temas nustatėme, nes norime atkreipti dėmesį į sritis, kurios yra ypač svarbios krašto apsaugai. Nevyriausybinės organizacijos savo įvairiapusiška veikla telkia visuomenę prasmingai veiklai – kviečiame jas bendradarbiauti prisidedant prie šalies gynybai aktualių darbų“, – sako krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas.

Nevyriausybinių organizacijų paraiškos dėl projektų finansavimo priimamos iki 2022 m. sausio 20 dienos. Nevyriausybinių organizacijų pateiktas paraiškas vertins komisija, o geriausiems sumanymams vykdyti bus skirtas dalinis finansavimas.

2022 m. Aktuali Nuostatų redakcijaparaiškasutartisataskaita.

Informacija teikiama el. paštu NVOprogramos@kam.lt.

 

Krašto apsaugos ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos