NVO, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos 2022–2023 metais konkursas (iki: 2021 gruodžio 17)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija) Įgyvendindama Ilgalaikės šeimos stiprinimo 2020–2028 metų programos įgyvendinimo 2021–2023 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. A1-429 „Dėl Ilgalaikės šeimos stiprinimo 2020–2028 metų programos įgyvendinimo 2021–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 2.2.1 papunkčio priemonę, skelbia Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos 2022–2023 metais konkursą.

INFORMACIJA PAREIŠKĖJAMS

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO), dirbančių šeimos gerovės srityje, projektus, kuriuos įgyvendinant ugdoma savarankiška ir konstruktyviai funkcionuojanti šeima, kurios narių santykiai pagrįsti savitarpio pagalba, pagarba ir atsakomybe.

Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 409 000 (keturi šimtai devyni tūkstančiai) eurų.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma metams – 4 500 (keturi tūkstančiai penki šimtai) eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma metams – 9 000 (devyni tūkstančiai) eurų

 

Konkurso lėšomis finansuojamos šios projektų veiklos:

- krizinių situacijų šeimoje neigiamų pasekmių prevencijos vykdymas;

- pasirengimo šeimai kursų organizavimas;

- psichologo ir (ar) psichoterapeuto, ir (ar) socialinio darbuotojo pagalbos teikimas asmenims, išgyvenantiems krizę (neplanuotas nėštumas, skyrybos, įvairios priklausomybės ir kt.) ar patyrusiems traumuojančių emocinių išgyvenimų (netektis, skyrybos ir kt.), taip pat jų šeimoms;

- savitarpio pagalbos grupių organizavimas (pagalbos įveikiant krizių sukeltas neigiamas pasekmes teikimas);

- tėvystės įgūdžių ugdymo organizavimas vaiko besilaukiančioms šeimoms (asmenims) ir (ar) šeimoms (asmenims), auginančioms (-tiems) įvairaus amžiaus vaikus;

- psichologo ir (ar) psichoterapeuto, ir (ar) socialinio darbuotojo pagalbos teikimas šeimoms (asmenims), auginančioms (-tiems) įvairių elgesio, emocijų, raidos sutrikimų, taip pat negalią turinčius vaikus.

Reikalavimai pareiškėjams:

Juridinių asmenų, turinčių teisę teikti paraiškas, grupė – NVO, dirbančios šeimos gerovės srityje. Projektas gali būti įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais).

Paraišką teikiančiam pareiškėjui keliami reikalavimai:

  • turi būti Lietuvos Respublikoje įregistruotas juridinis asmuo, laikomas NVO pagal Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą ir NVO žymą įregistravęs Juridinių asmenų registre;
  • turi veikti šeimos gerovės srityje, t. y.:
  • jo steigimo dokumentuose (pvz., nuostatuose, įstatuose, steigimo sutartyje) nurodyti tikslai ir (ar) veiklos orientuoti į šeimos gerovės ir (ar) šeimos politikos sritį ir (arba)
  • jis turi veiklų šeimos gerovės srityje įgyvendinimo patirties.

Projekto partneris turi būti Lietuvos Respublikoje įregistruotas juridinis asmuo, laikomas NVO pagal Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą ir NVO žymą įregistravęs Juridinių asmenų registre.

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Paraiškų teikimo terminas – nuo 2021 m. lapkričio 18 d. iki gruodžio 17 d. (imtinai).

Paraiška kartu su Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos konkurso organizavimo 2022–2023 metais nuostatų 31 punkte nurodytais dokumentais turi būti pateikta per Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) valdomą informacinę paraiškų teikimo, vertinimo ir administravimo sistemą, veikiančią adresu https://sopas.sppd.lt:8099

Paraiškos teikimo instrukciją galite rasti čia.

Paraiškos teikimo instrukcijos video gidas:

https://www.youtube.com/watch?v=ZtOLg5WZsyY&feature=youtu.be

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS SU KONKURSU IR PARAIŠKŲ TEIKIMU SUSIJUSIAIS KLAUSIMAIS

Konsultacijos pareiškėjams su konkursu ir priemone susijusiais klausimais teikiamos tel. +370 658 82154 ir 370 658 82158 (SOPAS informacinės sistemos veiklos klausimais), tel. +370 695 21358 (paraiškų turinio klausimais) ir el. paštu  nvosg.konkursas@socmin.lt

Konsultacijos teikiamos darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val. iki paskutinės projektų pateikimo dienos 14 val. Lietuvos Respublikos laiku. 

Viešoji konsultacija pareiškėjams vyks š. m. gruodžio 2 d. 11-12 val. nuotoliniu būdu „Microsoft Teams“  platformoje. Norintys dalyvauti kviečiami registruotis el.paštu:  nvosg.konkursas@socmin.lt iki š. m. gruodžio 1 d. 12 val.

 

KONKURSO DOKUMENTAI

Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos konkurso organizavimo 2022–2023 metais nuostatai

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos