Konkursas specializuotai kompleksinei pagalbai teikti (iki: 2021 gruodžio 16)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia Specializuotos pagalbos centrų projekto atrankos 2022 metais konkursą.

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti specializuotos pagalbos centrų (toliau – SPC) projektą, kurį įgyvendinant projekto tikslinės grupės atstovams bus užtikrinti vienodi specializuotos kompleksinės pagalbos teikimo standartai, specializuotos kompleksinės pagalbos prieinamumas, kokybė ir koordinavimas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 1 590 000 (vienas milijonas penki šimtai devyniasdešimt tūkstančių) eurų.

Didžiausia projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 1 590 000 (vienas milijonas penki šimtai devyniasdešimt tūkstančių) eurų.

Mažiausia projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 400 000 (keturi šimtai tūkstančių) eurų.

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Paraiškų teikimo terminas – nuo 2021 m. lapkričio 17 d. iki 2021 m. gruodžio 16 d. (imtinai).

Paraiška kartu su Specializuotos pagalbos centrų projekto atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų 18 punkte nurodytais dokumentais turi būti pateikta per SPPD valdomą informacinę paraiškų teikimo, vertinimo ir administravimo sistemą, veikiančią adresu https://sopas.sppd.lt:8099

DAUGIAU INFORMACIJOS RASITE ČIA

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos