Smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir smurtiniam elgesiui keisti 2022 m. konkursas (iki: 2021 gruodžio 06)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ministerija (toliau – Ministerija) vadovaudamasi kai kurių Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2022–2023 m. vykdomų projektų atrankos konkursų finansavimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-684 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2022–2023 m. vykdomų projektų atrankos konkursų finansavimo plano patvirtinimo“, 1 punktu, skelbia Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir smurtiniam elgesiui keisti 2022 metais, atrankos konkursą.

INFORMACIJA PAREIŠKĖJAMS

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti NVO projektus, kuriuos įgyvendinant numatoma vykdyti veiklas, skirtas:

- smurto artimoje aplinkoje prevencijai (toliau – A priemonės);

- darbui su smurtautojais, siekiančiais atsikratyti smurtinio elgesio (toliau – B priemonės).

 

Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 365 000 (trys šimtai šešiasdešimt penki tūkstančiai) eurų:

-  A priemonėms įgyvendinti – 170 000 (vienas šimtas septyniasdešimt tūkstančių) eurų.

Didžiausia A priemonių vienam projektui įgyvendinti galima skirti suma – 30 000 (trisdešimt tūkstančių) eurų.

Mažiausia A priemonių vienam projektui įgyvendinti galima skirti suma – 20 000 (dvidešimt tūkstančių) eurų.

B priemonėms įgyvendinti – 195 000 (vienas šimtas devyniasdešimt penki tūkstančiai) eurų.

Didžiausia B priemonių vienam projektui įgyvendinti galima skirti suma – 35 000 (trisdešimt penki tūkstančiai) eurų.

Mažiausia B priemonių vienam projektui įgyvendinti galima skirti suma – 25 000 (dvidešimt penki tūkstančiai) eurų.

 

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Paraiškų teikimo terminas – nuo 2021 m. lapkričio 5 d. iki gruodžio 6 d. (imtinai).

Paraiška kartu su Nuostatų 22 punkte nurodytais dokumentais turi būti pateikta per Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valdomą informacinę paraiškų teikimo, vertinimo ir administravimo sistemą, veikiančią adresu: https://sopas.sppd.lt:8099/login

Paraiškos teikimo instrukciją galite rasti čia.

 

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS SU KONKURSU, IR PARAIŠKŲ TEIKIMU SUSIJUSIAIS KLAUSIMAIS

Konsultacijos pareiškėjams su konkursu ir priemone susijusiais klausimais teikiamos el. paštu smurtasartimojeaplinkoje@socmin.lt

Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.

 

Viešoji konsultacija pareiškėjams vyks š.m. lapkričio 16 d. 13 val. nuotoliniu būdu „Microsoft Teams“  platformoje. Norintys dalyvauti kviečiami registruotis čia iki š.m. lapkričio 12 d. 17 val.

 

KONKURSO DOKUMENTAI

Nuostatai

Deklaracija

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos