Moterų ir vyrų lygias galimybes skatinančioms priemonėms įgyvendinti 2022 m konkursas (iki: 2021 gruodžio 06)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija) vadovaudamasi kai kurių Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2022–2023 m. vykdomų projektų atrankos konkursų finansavimo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-684 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2022–2023 m. vykdomų projektų atrankos konkursų finansavimo plano patvirtinimo“, bei siekdama įgyvendinti Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punktą, skelbia Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų moterų ir vyrų lygias galimybes skatinančioms priemonėms įgyvendinti 2022 metais, atrankos konkursą.

INFORMACIJA PAREIŠKĖJAMS

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti NVO projektus, skirtus moterų ir vyrų lygybę skatinančioms priemonėms, skirtoms segregacijai dėl lyties švietimo ir darbo rinkos srityse mažinti, įgyvendinti 2022 metais.

Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 120 000 (šimtas dvidešimt tūstančių) eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 60 000 (šešiasdešimt tūkstančių) eurų.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 55 000 (penkiasdešimt penki tūkstančiai) eurų.

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Paraiškų teikimo terminas – nuo 2021 m. lapkričio 5 d. iki gruodžio 6 d. (imtinai).

Paraiška kartu su Nuostatų 21 punkte nurodytais dokumentais turi būti pateikta per Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) valdomą informacinę paraiškų teikimo, vertinimo ir administravimo sistemą, veikiančią adresu https://sopas.sppd.lt:8099

Paraiškos teikimo instrukciją galite rasti čia.

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS SU KONKURSU, IR PARAIŠKŲ TEIKIMU SUSIJUSIAIS KLAUSIMAIS

Konsultacijos pareiškėjams su konkursu ir priemone susijusiais klausimais teikiamos el. paštu: lyciu.lygybe@socmin.lt .

Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.

  

Viešoji konsultacija pareiškėjams vyks š.m. lapkričio 18 d. 11 val. nuotoliniu būdu „Microsoft Teams“  platformoje. Norintys dalyvauti kviečiami registruotis čia iki š.m. lapkričio 16 d. 17 val.

 

KONKURSO DOKUMENTAI

Konkurso nuostatai 

Deklaracija

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos