Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje aukoms (liudytojams), ir jų šeimų nariams 2022 m. konkursas (iki: 2021 lapkričio 22)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia Projektų, skirtų socialinei pagalbai asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis, teikti, atrankos konkurso organizavimo 2022–2023 metais konkursą.

INFORMACIJA PAREIŠKĖJAMS

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti vieną projektą, kurį įgyvendinant bus užtikrintas kokybiškos ir vienodos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje socialinės pagalbos prieinamumas, koordinavimas, organizavimas ir (ar) teikimas projekto tikslinės grupės atstovams, skatinant juos grįžti į visuomenę ir darbo rinką, taip pat užtikrinta prekybos žmonėmis nusikalstamos veikos prevencija.

Galimas pareiškėjas – asociacija, viešoji įstaiga, tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija, kurios įstatuose ar nuostatuose numatytas socialinės pagalbos teikimas asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis nusikalstamos veikos, visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 300 000 (trys šimtai tūkstančių) eurų.

Didžiausia projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 300 000 (trys šimtai tūkstančių) eurų

Mažiausia projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 150 000 (vienas šimtas penkiasdešimt tūkstančių) eurų.

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Paraiškų teikimo terminas – nuo 2021 m. spalio 22 d. iki 2021 m. lapkričio 22 d. (imtinai).

Paraiška kartu su Projekto, skirto socialinei pagalbai asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis, teikti, atrankos konkurso organizavimo 2022–2023 metais nuostatų 17 punkte nurodytais dokumentais turi būti pateikta per SPPD valdomą informacinę paraiškų teikimo, vertinimo ir administravimo sistemą, veikiančią adresu https://sopas.sppd.lt:8099

Paraiškos teikimo instrukciją galite rasti čia:

https://www.youtube.com/watch?v=ZtOLg5WZsyY&feature=youtu.be

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS SU KONKURSU IR PARAIŠKŲ TEIKIMU SUSIJUSIAIS KLAUSIMAIS

Konsultacijos pareiškėjams su konkursu ir priemone susijusiais klausimais teikiamos tel. +370 658 82 154 (SOPAS informacinės sistemos veiklos klausimais), tel. +370 685 39690 (paraiškų turinio klausimais) ir informacinėje sistemoje SOPAS. Informacija pareiškėjams teikiama darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val., iki paskutinės projektų pateikimo dienos 14 val. Lietuvos Respublikos laiku. 

KONKURSO DOKUMENTAI

A1-734 DĖL PROJEKTO, SKIRTO SOCIALINEI PAGALBAI ASMENIMS, NUKENTĖJUSIEMS IR GALĖJUSIEMS NUKENTĖTI NUO PREKYBOS ŽMONĖMIS, TEIKTI, ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO 2022–2023 METAIS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos