Kvietimas teikti paraiškas programos koncepcijai „Parama demokratijai skatinant ir telkiant Baltarusijos mokslo ir ekspertų bendruomenę“ įgyvendinti. (iki: 2021 gegužės 17)

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kviečia teikti projektų paraiškas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos koncepcijai „Parama demokratijai skatinant ir telkiant Baltarusijos mokslo ir ekspertų bendruomenę“ įgyvendinti.

Projektas finansuojamas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis, projektui įgyvendinti skiriama iki 100 000 eurų, projektą administruos VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.

Projektų paraiškas gali teikti Lietuvos ir užsienio valstybių juridiniai asmenys, kitos organizacijos, jų padaliniai ir fiziniai asmenys. Paraiškos gali būti skirtos vienus metus arba ilgiau negu vienus metus trunkantiems projektams įgyvendinti.

Paraiškos pildomos ir teikiamos elektronine forma internete lietuvių arba anglų kalba.

Projektų paraiškos su priedais priimamos iki 2021 m. gegužės 17 d. 17:00 val. Lietuvos laiku.

 

 

Paraiškų teikimo, jų vertinimo, projektų vykdymo ir teikėjų informavimo tvarka ir kiti reikalavimai yra nustatyti Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 278 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2014 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V–62 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Paraiška gali būti atmetama, jei vertinimo metu nustatyta, kad pareiškėjas ar su paraiška susiję asmenys siekė gauti konfidencialią informaciją arba neteisėtai daryti įtaką vertinimo rezultatams ar vertintojams. Su paraiškų neesminių trūkumų sąrašu ir tipine projekto įgyvendinimo sutartimi galima susipažinti VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros interneto svetainėje www.cpva.lt, Vystomojo bendradarbiavimo skiltyje „Dokumentai“.

Konsultacijas paraiškų teikimo klausimais teikia VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra telefonu 8 659 96976  ir elektroniniu paštu r.liskute@cpva.lt

 

CPVA, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos