NVO projekto, skirto emocinei psichologinei pagalbai telefonu vyresnio amžiaus žmonėms teikti, atrankos 2021 metais konkursas (iki: 2020 gruodžio 23)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija) įgyvendindama Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 metų strategijos įgyvendinimo 2020–2022 metų tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1216 „Dėl Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 metų strategijos įgyvendinimo 2020–2022 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, 10.1.5 papunktyje nurodytą priemonę, skelbia Nevyriausybinės organizacijos projekto, skirto emocinei psichologinei pagalbai telefonu vyresnio amžiaus žmonėms teikti, atrankos 2021 metais konkursą. 

INFORMACIJA PAREIŠKĖJAMS

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti projektą (-us), skirtą (-us) emocinei psichologinei pagalbai telefonu teikti, kurią teikiant būtų padedama vyresnio amžiaus žmonėms įveikti kylančius iššūkius, emocinius sunkumus ar, jei sutinka, jie būtų siunčiami į instituciją ( as), kurioje (-ose) gautų reikiamą pagalbą.

Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 240 000 (du šimtai keturiasdešimt tūkstančių) eurų. 

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 240 000 (du šimtai keturiasdešimt tūkstančių) eurų. 

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 200 000 (du šimtai tūkstančių) eurų.

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Paraiškų teikimo terminas – nuo 2020 m. lapkričio 24 d. iki 2020 m. gruodžio 23 d. (imtinai).

Paraiška kartu su Nevyriausybinės organizacijos projekto, skirto emocinei psichologinei pagalbai telefonu vyresnio amžiaus žmonėms teikti, atrankos konkurso organizavimo 2021 metais nuostatų 14 punkte nurodytais dokumentais turi būti pateikta per Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) valdomą informacinę paraiškų teikimo, vertinimo ir administravimo sistemą, veikiančią adresu https://sopas.sppd.lt:8099.

Paraiškos teikimo instrukciją galite rasti čia

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS SU KONKURSU IR PARAIŠKŲ TEIKIMU SUSIJUSIAIS KLAUSIMAIS

Konsultacijos pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikiamos telefonu 8 696 84 461 ir el. p. VAZ.informacija@socmin.lt

Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos, darbo dienomis nuo 08:00 iki 17:00 val., penktadieniais nuo 08:00 iki 15:45 val.

Konsultacijas pareiškėjams paraiškų teikimo per informacinę sistemą SOPAS susijusiais klausimais teikia SPPD, tel. 8 706 68299.

Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.

KONKURSO NUOSTATAI

Nevyriausybinės organizacijos projekto, skirto emocinei psichologinei pagalbai telefonu vyresnio amžiaus žmonėms teikti, atrankos konkurso organizavimo 2021 metais nuostatai.

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos