Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių NVO veiklos rėmimo 2021 m. projektų atrankos konkursas (iki: 2020 gruodžio 14)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija) įgyvendindama Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 metų strategijos įgyvendinimo 2020–2022 metų tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1216 „Dėl Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 metų strategijos įgyvendinimo 2020–2022 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, 10.1.1 papunktyje nurodytą priemonę, skelbia Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo 2021 metais projektų atrankos konkursą. 

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti projektą (-us), skirtą (-us) vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų plėtrai, kultūrinei, tautinei, patriotinei, švietėjiškai ir socialinei vyresnio amžiaus žmonių veiklai skatinti, vyresnio amžiaus žmonių interesams atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklai, bendradarbiavimui remti.

Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 123 000 (vienas šimtas dvidešimt trys tūkstančiai) eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 25 000 (dvidešimt penki tūkstančiai) eurų.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 15 000 (penkiolika tūkstančių) eurų.

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Paraiškų teikimo terminas – nuo 2020 m. lapkričio 13 d. iki 2020 m. gruodžio 14 d. (imtinai).
Paraiška kartu su Nuostatų 13 punkte nurodytais dokumentais turi būti pateikta per Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) valdomą informacinę paraiškų teikimo, vertinimo ir administravimo sistemą, veikiančią adresu https://sopas.sppd.lt:8099.
Paraiškos teikimo instrukciją galite rasti čia: https://www.youtube.com/watch?v=ZtOLg5WZsyY&feature=youtu.be.

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS SU KONKURSU IR PARAIŠKŲ TEIKIMU SUSIJUSIAIS KLAUSIMAIS

Konsultacijos pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikiamos telefonu 8 696 84 461 ir el. p. VAZ.informacija@socmin.lt
Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val., penktadieniais nuo 8:00 iki 15:45 val.

Konsultacijas pareiškėjams paraiškų teikimo per informacinę sistemą SOPAS susijusiais klausimais teikia SPPD, tel. 8 706 68299.
Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.

KONKURSO NUOSTATAI

Konkurso nuostatai

Deklaracija (3 Nuostatų priedas)

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos