NVO projektų, skirtų konsultacinėms paslaugoms, teikiamoms telefonu (nuotoliniu būdu) vyrams, išgyvenantiems emocines ir psichologines krizes, stiprinti 2021 metais, atrankos konkursas (iki: 2020 gruodžio 04)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija) įgyvendindama Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2018–2021 metams, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-331 „Dėl Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2018–2021 metams patvirtinimo“, 6.5 papunktyje nurodytą priemonę, skelbia Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų konsultacinėms paslaugoms, teikiamoms telefonu (nuotoliniu būdu) vyrams, išgyvenantiems emocines ir psichologines krizes, stiprinti 2021 metais, atrankos konkursą.

INFORMACIJA PAREIŠKĖJAMS

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti NVO projektus, kuriuos įgyvendinant numatoma kompleksiškai teikti konsultacines (psichologines, psichoterapines, edukacines ir (arba) prireikus teisines) paslaugas telefonu ir (ar) kitomis nuotolinio bendravimo priemonėmis (internetu ir (ar) elektroniniais laiškais), skirtas padėti vyrams, esantiems sudėtingoje psichologinėje situacijoje: dėl ekonominių, socialinių ar asmeninių sunkumų išgyvenantiems emocines ir (arba) psichologines krizes, įskaitant savižudybės, smurto, priklausomybių riziką.

Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 80 000 (aštuoniasdešimt tūkstančių) Eur.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 20 000 (dvidešimt tūkstančių) Eur.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 13 000 (trylika tūkstančių) Eur.

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Paraiškų teikimo terminas – nuo 2020 m. lapkričio 5 d. iki 2020 m. gruodžio 4 d. (imtinai).

Paraiška kartu su Nuostatų 21 punkte nurodytais dokumentais turi būti pateikta per Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) valdomą informacinę paraiškų teikimo, vertinimo ir administravimo sistemą, veikiančią adresu https://sopas.sppd.lt:8099

Paraiškos teikimo instrukciją galite rasti čia: https://www.youtube.com/watch?v=ZtOLg5WZsyY&feature=youtu.be

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS SU KONKURSU, IR PARAIŠKŲ TEIKIMU SUSIJUSIAIS KLAUSIMAIS

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu ir priemone susijusiais klausimais teikia Ministerijos Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus vyriausioji specialistė Greta Tumėnienė, tel. 8 706 68 237, el. p. greta.tumeniene@socmin.lt (jos nesant, – Ministerijos Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus vyriausiasis specialistas Eitvydas Zurba, tel. 8 658 61 202, el. p. eitvydas.zurba@socmin.lt).

Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos, darbo dienomis nuo 9.00 iki 18.00 val., penktadieniais nuo 9.00 iki 16.45 val.

Konsultacijas pareiškėjams su paraiškų teikimo per informacinę sistemą SOPAS susijusiais klausimais teikia SPPD, tel. 8 706 68299.

Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.

 

KONKURSO DOKUMENTAI

Konkurso nuostatai 

Deklaracija

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos