NVO projektų, skirtų valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2018–2021m priemonėms įgyvendinti 2021m, atrankos konkursas (iki: 2020 lapkričio 05)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija) įgyvendindama Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2018–2021 metams, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-331 „Dėl Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2018–2021 metams patvirtinimo“, 1.4, 1.7, 4.2, 4.3, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 5.3, 5.4 ir 6.3 papunkčiuose nurodytas priemones, skelbia Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2018–2021 metams priemonėms įgyvendinti 2021 metais, atrankos konkursą.

INFORMACIJA PAREIŠKĖJAMS

Konkurso tikslas – skatinti vienodas moterų ir vyrų galimybes užimtumo ir darbo srityje, siekti proporcingo moterų ir vyrų dalyvavimo priimant sprendimus ir vykdant aukščiausias pareigas, didinti moterų ir vyrų lygybės institucinių mechanizmų efektyvumą, įgyvendinant Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą ir Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo Veiksmų plano 1.4, 1.7, 4.2, 4.3, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 5.3, 5.4 ir 6.3 priemones, ir tuo tikslu atrinkti konkurso tikslą ir reikalavimus geriausiai atitinkančius projektus. 

Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 101 000 (šimtas vienas tūkstantis) eurų:

Didžiausia vienam projektui A galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 56 000 (penkiasdešimt šeši tūkstančiai) eurų.

Mažiausia vienam projektui A galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) eurų.

Didžiausia vienam projektui B galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 30 000 (trisdešimt tūkstančių) eurų.

Mažiausia vienam projektui B galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 25 000 (dvidešimt penki tūkstančiai) eurų.

Visiems projektams C galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 15 000 (penkiolika tūkstančių) eurų;

Didžiausia vienam projektui C galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 5 000 (penki tūkstančiai) eurų.

Mažiausia vienam projektui C galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 3 000 (trys tūkstančiai) eurų.

 

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Paraiškų teikimo terminas – nuo 2020 m. spalio 7 d. iki 2020 m. lapkričio 5 d. (imtinai).

Paraiška kartu su Nuostatų 21 punkte nurodytais dokumentais turi būti pateikta per Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) valdomą informacinę paraiškų teikimo, vertinimo ir administravimo sistemą, veikiančią adresu https://sopas.sppd.lt:8099 

Paraiškos teikimo instrukciją galite rasti čia: https://www.youtube.com/watch?v=ZtOLg5WZsyY&feature=youtu.be

Informacinėje sistemoje (SOPAS) konkursas bus suskirstytas į tris dalis – skelbiamas atskiras konkursas projektams A, atskiras konkursas projektams B ir atskiras konkursas projektams C.

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną projektą, skirtą Veiksmų plano 1.4, 1.7, 4.8, 4.10, 5.3 ir 6.3 priemonėms (toliau – projektas A) arba Veiksmų plano 4.2, 4.3, 4.9 ir 5.4 priemonėms (toliau – projektas B), arba Veiksmų plano 4.11 priemonei įgyvendinti (toliau – projektas C).

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS SU KONKURSU SUSIJUSIAIS KLAUSIMAIS

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu ir priemone susijusiais klausimais teikia Ministerijos Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus vyriausioji specialistė Greta Tumėnienė, tel. 8 699 94 218, el. p. greta.tumeniene@socmin.lt (jos nesant, – Ministerijos Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus vyriausiasis specialistas Eitvydas Zurba, tel. 8 658 61 202, el. p. eitvydas.zurba@socmin.lt).

Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos, darbo dienomis nuo 9.00 iki 18.00 val., penktadieniais nuo 9.00 iki 16.45 val.

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS SU PARAIŠKŲ TEIKIMU SUSIJUSIAIS KLAUSIMAIS

Konsultacijas pareiškėjams su paraiškų teikimo per informacinę sistemą SOPAS susijusiais klausimais teikia SPPD, tel. 8 706 68299. Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.

 

KONKURSO DOKUMENTAI

Konkurso nuostatai 

Deklaracija

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos