NVO projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir smurtinio elgesio keitimui 2021m., atrankos konkursas (iki: 2020 lapkričio 16)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija), įgyvendindama Smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2021 metų veiksmų plano 1.1.1. ir 1.3.1 papunkčiuose numatytas priemones, skelbia Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir smurtinio elgesio keitimui 2021 metais, atrankos konkursą.

INFORMACIJA PAREIŠKĖJAMS

Konkurso tikslas – Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti NVO projektus, kuriuos įgyvendinant numatoma vykdyti veiklas, skirtas:

  • smurto artimoje aplinkoje prevencijai (A priemonės);
  • darbui su smurtautojais, siekiančiais atsikratyti smurtinio elgesio (B priemonės).

Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 365 000 (trys šimtai šešiasdešimt penki tūkstančiai) eurų:

A priemonėms įgyvendinti – 170 000 (vienas šimtas septyniasdešimt tūkstančių) eurų valstybės biudžeto lėšų. Didžiausia A priemonių vienam projektui įgyvendinti galima skirti suma – 30 000 (trisdešimt tūkstančių) eurų, mažiausia A priemonių vienam projektui įgyvendinti galima skirti suma – 20 000 (dvidešimt tūkstančių) eurų;

B priemonėms įgyvendinti – 195 000 (vienas šimtas devyniasdešimt penki tūkstančiai) eurų valstybės biudžeto lėšų. Didžiausia B priemonių vienam projektui įgyvendinti galima skirti suma – 35 000 (trisdešimt penki tūkstančiai) eurų, mažiausia B priemonių vienam projektui įgyvendinti galima skirti suma – 25 000 (dvidešimt penki tūkstančiai) eurų.

 

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Paraiškų teikimo terminas – nuo 2020 m. spalio 17 d. iki 2020 m. lapkričio 16 d. (imtinai).

Paraiška kartu su Nuostatų 22 punkte nurodytais dokumentais turi būti pateikta per Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) valdomą informacinę paraiškų teikimo, vertinimo ir administravimo sistemą, veikiančią adresu https://sopas.sppd.lt:8099

Atkreiptinas dėmesys, kad projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijos priemonėms (toliau – A priemonės), ir projektų, skirtų smurtinio elgesio keitimo priemonėms (toliau – B priemonės), paraiškos informacinėje sistemoje priimamos ir vertinamos atskirai.

Paraiškos teikimo instrukciją galite rasti čia: https://www.youtube.com/watch?v=ZtOLg5WZsyY&feature=youtu.be

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS SU KONKURSU, IR PARAIŠKŲ TEIKIMU SUSIJUSIAIS KLAUSIMAIS

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu ir priemone susijusiais klausimais teikia Ministerijos Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus vyresnioji patarėja Aurelija Mineikaitė, tel. 8 706 68 249, el. p. aurelija.mineikaitė@socmin.lt (jos nesant, – Ministerijos Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus vyriausiasis specialistas Eitvydas Zurba, tel. 8 658 61 202, el. p. eitvydas.zurba@socmin.lt).

Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos, darbo dienomis nuo 9.00 iki 18.00 val., penktadieniais nuo 9.00 iki 16.45 val.

Konsultacijas pareiškėjams su paraiškų teikimo per informacinę sistemą SOPAS susijusiais klausimais teikia SPPD, tel. 8 706 68299.

Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.

 

KONKURSO DOKUMENTAI

Konkurso nuostatai 

Deklaracija

Vertinimo anketa

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos