Kviečiame teikti projektines idėjas pagal projektą „Alternatyvių Investicijų Detektorius (AID)“ (iki: 2022 rugsėjo 30)

Kviečiame visus viešuosius ir privačiuosius juridinius asmenis teikti projektines idėjas pagal projektą „Alternatyvių Investicijų Detektorius (AID)“.

Projekto tikslas - plėtojant socialinės integracijos paslaugas padėti socialinę riziką, socialinę atskirtį ar socialiai pažeidžiamiems asmenims grįžti į darbo rinką/švietimo sistemą.

Projektinių idėjų finansavimui numatoma skirti iki 2 600 000,00 Eur.

Paraiškas kviečiame teikti nuo 2020 m. rugpjūčio 4 d. iki 2022 m. rugsėjo 30 d. arba iki kol baigsis kvietimui skirtos finansavimo lėšos.

Su projektinių idėjų atrankos dokumentais galite susipažinti čia:

Europos Socialinio fondo agentūros, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos