Skelbiame Kėdainių rajono antro kvietimo gautų paraiškų formaliųjų kriterijų vertinimo rezultatus

Vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašu, teikiame informaciją apie Kėdainių rajono antro kvietimo gautų paraiškų formaliųjų kriterijų vertinimo rezultatus:

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Prašoma suma, EUR

Formaliųjų kriterijų vertinimai: ATITINKA/NEATITINKA 

1.

BO-P-2024-227

Lietuvos pensininkų sąjungos "Bočiai" Kėdainių rajono bendrija

Buvimas kartu džiugina sielą

2140,00

ATITINKA

2.  BO-P-2024-228 Kėdainių miesto vietos veiklos grupė Po bendrystės skliautais 2140,00 ATITINKA
3. BO-P-2024-229 Devynduonių kaimo bendruomenė Devynduonių kaimo bendruomenės namų pritaikymas gyventojų poreikiams 2140,00 ATITINKA
4. BO-P-2024-230 Kunionių bendruomenės centras Kunionių vaikų ir jaunimo vasaros stovykla "Augantys žmonės" 2140,00 ATITINKA
                                                               VISO:  8560,00

 

Visi pareiškėjai atitiko formaliųjų kriterijų reikalavimams.

Paraiškos perduodamos nepriklausomų išorės ekspertų vertinimui, ekspertų sprendimus tvirtins Savivaldybės NVO/BO taryba ir su finansuojamo projekto pareiškėju Savivaldybės administracija sudarys finansavimo sutartį.

 

INFORMACIJA TEIKIAMA:

Pirmadienį-penktadienį 9:00 - 17:00 val.

• elektroniniu paštu bendruomenes@nisc.lt;

• informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Priemonės konsultanto ekspertai:

Olia Žuravliova, 8 670 36796

Virginija Šetkienė, 8 610 64152

Dovilė Rudzenskė, 8 686 82937

 

Konkurso įgyvendinimą organizuoja Priemonės konsultantas (Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras, Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga) kartu su Ignalinos rajono savivaldybe. 

 

Priemonės konsultanto informacija

Nuorodos