Skelbiame Ignalinos rajono antro kvietimo gautų paraiškų formaliųjų kriterijų vertinimo rezultatus

Vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašu, teikiame informaciją apie Ignalinos rajono antro kvietimo gautų paraiškų formaliųjų kriterijų vertinimo rezultatus:

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Prašoma suma, EUR

Formaliųjų kriterijų vertinimai: ATITINKA/NEATITINKA 

1.

BO-P-2024-219

Ignalinos rajono Linkmenų kaimo bendruomenė

Stiprūs kartu jau dvidešimt metų

1271,6

ATITINKA

2.  BO-P-2024-220 Ignalinos rajono vietos veiklos grupė Mes kartu su Lietuvos kaimo bendruomenėmis! 3046,57 ATITINKA
3. BO-P-2024-222 Daugėliškio krašto bendruomenė Navatna žemaitiška kuokinė Aukštaitijoje 1850,00 ATITINKA
4. BO-P-2024-223 VšĮ "Ažvinčių meno centras" Orakulas 2 4130,00 ATITINKA
5.  BO-P-2024-224 Tverečiaus krašto bendruomenė Prieigų į bendruomenės salę atnaujinimas 2922,00 ATITINKA
6. BO-P-2024-225 Viešoji įstaiga Mielagėnų Pal. J. Matulaičio parapiniai globos namai Pramogaujantys senoliai 1208,71 ATITINKA
7. BO-P-2024-226 Vidiškių kaimo bendruomenė Kartu galime daugiau 2270,00 ATITINKA
                                                               VISO:  16698,88

 

Visi pareiškėjai atitiko formaliųjų kriterijų reikalavimams.

Paraiškos perduodamos nepriklausomų išorės ekspertų vertinimui, ekspertų sprendimus tvirtins Savivaldybės NVO/BO taryba ir su finansuojamo projekto pareiškėju Savivaldybės administracija sudarys finansavimo sutartį.

 

INFORMACIJA TEIKIAMA:

Pirmadienį-penktadienį 9:00 - 17:00 val.

• elektroniniu paštu bendruomenes@nisc.lt;

• informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Priemonės konsultanto ekspertai:

Olia Žuravliova, 8 670 36796

Virginija Šetkienė, 8 610 64152

Dovilė Rudzenskė, 8 686 82937

 

Konkurso įgyvendinimą organizuoja Priemonės konsultantas (Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras, Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga) kartu su Ignalinos rajono savivaldybe. 

 

Priemonės konsultanto informacija

Nuorodos