Skelbiame Alytaus rajono savivaldybės finansuojamas paraiškas

Vadovaujantis ekspertinio vertinimo rezultatais bei 2024-03-29 nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdžio protokolu Nr. FI4-2, skelbiame Alytaus rajono savivaldybėje finansuojamų paraiškų sąrašą:

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Balų vidurkis Prašoma suma, EUR

Skiriama suma, EUR

1.

BO-2024-2

Venciūnų kaimo bendruomenės visuomeninė organizacija "Venciūnų sodiečiai"

Bendruomene, gyvenkime sveikiau!

86,0 2288,32

2188,32

2.  BO-2024-81 Asociacija "Perkūnkalnis" Mūsų tradicijos. Šventė "Vasaros vainikas" ir lininė Perkūnkalnio vakarienė 81,0 2950,00 2650,00
3. BO-2024-183 Punios kaimo visuomeninė organizacija "Punios ainiai" Punios kaimo bendruomenės vaikų žaidimų aikštelės atnaujinimo projektas 81,0 3000,00 3000,00
4. BO-2024-19 Asociacija "Miklusėniškiai" Tradicinė rudenėlio šventė "Rudens simfonija" 80,5 2660,00 2660,00
5. BO-2024-127 Žagarių bendruomenė Sportuoti madinga 77,5 1975,00 1889,50
6.  BO-2024-191 Asociacija "Daugų kraštas" Daugų krašto bendruomenės pėdsakai gimnazijos istorijoje 74,0 3000,00 1179,00
7. BO-2024-97 Ąžuolinių kaimo bendruomenė Savanorystės sparnai 63,5 2955,20 2955,20
8. BO-2024-113 Alytaus rajono Genių kaimo bendruomenė Kartų darna-bendruomenė vieninga 59,5 2998,00 1300,00
                                                               VISO:  17822,02

 

NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS:

Eil. Nr.  Paraiškos numeris

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Prašoma suma, EUR Balų vidurkis

Priežastis

1. BO-2024-213

Visuomeninė organizacija Junčionių kaimo bendruomenė

220 kelio bendruomenės: bendradarbiavimo vystymas ir problemų sprendimai

3000,00 52,0

Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.

2. BO-2024-66 Rimėnų kaimo bendruomenė "Šalcinėlis" Degustacija ir edukacijos 1050,00 18,5 Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.

 

Primename tolimesnę eiga:

FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR ATASKAITŲ TEIKIMAS. Savivaldybės administracija su pareiškėju sudaro valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį, kiekvieną ketvirtį renka projektui įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimo finansines ataskaitas, o po ataskaitinio pusmečio – veiklos ataskaitas.

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA. Priemonės konsultantas (Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras,  Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga) užtikrina mentorystę Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę ir administravimą, padėti juos viešinti ir rengti veiklos ataskaitas. Taip pat Priemonės konsultantas atlieka projektų monitoringą (planinę ir neplaninę veiklos įgyvendinimo stebėseną). Savivaldybė projektų kontrolę gali vykdyti veiklų įgyvendinimo metu ir po galutinės ataskaitos pateikimo.

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS. Viso proceso metu vykdytojams konsultacijas ir informaciją telefonu ir (ar) elektroninėmis priemonėmis teikia Priemonės konsultantas.

 

Priemonės konsultanto informacija

Nuorodos