Skelbiame Tauragės rajono savivaldybės finansuojamas paraiškas

Vadovaujantis ekspertinio vertinimo rezultatais bei 2024-03-27 nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdžio protokolu Nr. 22-77, skelbiame Tauragės rajono savivaldybėje finansuojamų paraiškų sąrašą:

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Balų vidurkis Prašoma suma, EUR

Skiriama suma, EUR

1.

BO-2024-21

Kaimo bendruomenė "Mažonų rytas"

Bendrystės tiltas

101,00 3000,00

3000,00

                                                               VISO:  3000,00

 

NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS:

Eil. Nr.  Paraiškos numeris

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Prašoma suma, EUR Balų vidurkis

Priežastis

1. BO-2024-202

Kaimo bendruomenė "Kunigiškietis"

Sportuojame - nesustojame

3000,00 28,5

Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.

2. BO-2024-40 Batakių kaimo bendruoemenė "Aukaja" Teminis renginys "Ona duonos ponia" 3000,00 28,5 Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.
3. BO-2024-100 Pilaitės bendruomenės centras Mokomasis vizitas į Kėdainius 3000,00 28,0 Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.
4. BO-2024-102 Bendruomenė "Skaudvilės kraštas" Skaudvilės šventė-mugė 3000,00 28,0 Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.
5. BO-2024-27 Kaimo bendruomenė "Galmena" Teminis renginys “Šypsausi savo kaimui“ 3000,00 28,0 Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.
6. BO-2024-48 Pagramančio bendruomenės centras "Gramančia" Keliaukime katu bendruomeniškumo, gerosios patities sklaidos keliu 2950,00 26,5 Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.
7. BO-2024-89 Aukštupių kaimo bendruomenė "Aukštadabrupis" Kai pakvimpa žolynais ir medumi 3000,00 26,5 Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.
8. BO-2024-76 Bendruomenė "Vaitimėnų šilas" Mokomasis vizitas į Šiaulius 3000,00 26,0 Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.
9. BO-2024-7 Tauragės miesto bendruomenė „Tauragės Jovarai“ Mokomasis vizitas „Į svečius pas suvalkiečius“ 3000,00 25,0 Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.
10. BO-2024-98 Visbarų kaimo bendruomenė "Veringa" Į svečius pas Telšius 3000,00 25,0 Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.

 

Primename tolimesnę eiga:

FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR ATASKAITŲ TEIKIMAS. Savivaldybės administracija su pareiškėju sudaro valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį, kiekvieną ketvirtį renka projektui įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimo finansines ataskaitas, o po ataskaitinio pusmečio – veiklos ataskaitas.

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA. Priemonės konsultantas (Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras,  Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga) užtikrina mentorystę Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę ir administravimą, padėti juos viešinti ir rengti veiklos ataskaitas. Taip pat Priemonės konsultantas atlieka projektų monitoringą (planinę ir neplaninę veiklos įgyvendinimo stebėseną). Savivaldybė projektų kontrolę gali vykdyti veiklų įgyvendinimo metu ir po galutinės ataskaitos pateikimo.

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS. Viso proceso metu vykdytojams konsultacijas ir informaciją telefonu ir (ar) elektroninėmis priemonėmis teikia Priemonės konsultantas.

 

Paskelbtas antrasis kvietimas teikti paraiškas Tauragės rajono savivaldybėje  - ČIA.

 

Kviečiame organizacijas į nuotolinį susitikimą nuotolinei konsultacijai, kuri vyks balandžio 11 d. 16:00 val.

Susitikimo trukmė - 1 val.

 

PRISIJUNGIMO NUORODA 

 

Priemonės konsultanto informacija

Nuorodos