Skelbiame Šiaulių miesto savivaldybės finansuojamas paraiškas

Vadovaujantis ekspertinio vertinimo rezultatais bei 2024-03-27 bendruomeninių organizacijų tarybos posėdžio protokolu Nr. VT – 22 – (1.13), skelbiame Šiaulių miesto savivaldybėje finansuojamų paraiškų sąrašą:

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Balų vidurkis Prašoma suma, EUR

Skiriama suma, EUR

1.

BO-2024-11

Rėkyvos gyvenvietės bendruomenė

Rėkyva - mūsų namai 2024

117,0 8000,00

8000,00

2. BO-2024-24 Lieporių bendruomenės centras Sutelkta lieporiečių bendruomenė kartų bendrystei 116,0 8000,00 8000,00
3. BO-2024-169 Šiaulių bendruomenė Šiluma iš mūsų rankų 2024 107,5 8000,00 7723,00
4. BO-2024-42 Medelyno gyvenamojo rajono bendruomenė Stipri ir sveika Medelyno bendruomenė 106,0 8000,00 8000,00
5. BO-2024-46 Gytarių bendruomenė Gytariai - atviri bendrystei 104,5 7999,03 7999,00
6. BO-2024-37 Rėkyvos seniūnijos bendruomenė "Vyturiai" Knyga-tiltas į žinias ir bendravimą 86,0 7150,00 7150,00
                                                               VISO:  46872,00

Primename tolimesnę eiga:

FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR ATASKAITŲ TEIKIMAS. Savivaldybės administracija su pareiškėju sudaro valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį, kiekvieną ketvirtį renka projektui įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimo finansines ataskaitas, o po ataskaitinio pusmečio – veiklos ataskaitas.

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA. Priemonės konsultantas (Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras,  Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga) užtikrina mentorystę Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę ir administravimą, padėti juos viešinti ir rengti veiklos ataskaitas. Taip pat Priemonės konsultantas atlieka projektų monitoringą (planinę ir neplaninę veiklos įgyvendinimo stebėseną). Savivaldybė projektų kontrolę gali vykdyti veiklų įgyvendinimo metu ir po galutinės ataskaitos pateikimo.

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS. Viso proceso metu vykdytojams konsultacijas ir informaciją telefonu ir (ar) elektroninėmis priemonėmis teikia Priemonės konsultantas.

 

Paskelbtas antrasis kvietimas teikti paraiškas Šiaulių miesto savivaldybėje  - ČIA.

 

Priemonės konsultanto informacija

 

Nuorodos