Bendruomenėms stiprinti – daugiau kaip 2 mln. eurų

Savivaldybių organizuojamiems vietos bendruomenių stiprinimo projektams 2024 metams Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė 2 mln. 180 tūkst. eurų. Bendruomenių stiprinimo priemonės yra patvirtintos dvejiems metams – iki 2025 metų.

„Siekiant sukurti klestinčią pilietinę visuomenę, labai svarbus kuo didesnis jos narių įsitraukimas. Bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos vaidina labai svarbų vaidmenį – jos suburia žmones bendriems tikslams. Jų kasdienė veikla svariai prisideda prie vietos bendruomenių iniciatyvų skatinimo, ambicingų projektų, socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių įtraukties“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Kaip ir kasmet, visos savivaldybės turi galimybę dalyvauti bendruomenių stiprinimo priemonėje.

Toliau bus tęsiamas itin pasiteisinęs bandomasis modelis. Jis šiemet bus organizuojamas 18-oje savivaldybių, įtraukiant papildomai naujų. Įgyvendinant bandomąjį modelį, stiprinami bendruomeninių organizacijų gebėjimai rengti ir įgyvendinti projektus, ugdomos skaidrumo ir atskaitingumo kompetencijos, o siekiant didesnio visuomenės įsitraukimo į sprendimų priėmimo procesus, skatinamas dalyvavimas savivaldybių bendruomeninių organizacijų tarybose.

"Galime tik pasidžiaugti, jog šiemet 18 Lietuvos savivaldybių su bandomuoju modeliu, kurio lėšų suma yra 816 543 eurų, startuojame jau pirmąjį naujųjų metų ir naujo etapo mėnesį. Potencialūs pareiškėjai, rengiant paraiškas, galės iki pat vasario 27 dienos gauti tiek individualias konsultacijas telefonu, el.paštu bendruomenes@nisc.lt, tiek dalyvauti informaciniuose susitikimuose nuotoliniu būdu š.m. vasario 12 ir vasario 22 dienomis." - sako Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro vadovė ir Priemonės konsultanto ekspertė Olia Žuravliova. 

"Pernai Konkursui buvo gauta ir įvertinta virš 300 paraiškų, 24% pareiškėjų negalėjo dalyvauti Konkurse daugiausiai dėl nepateiktų veiklos ataskaitų Registrų centrui, todėl šiemet raginame kuo anksčiau peržiūrėti savo organizacijos už 2022 m. pateiktas veiklos ataskaitas atviroje Registrų centro duomenų bazėje ir esant poreikiui parengti ir patvirtinti metines ataskaitas už 2023 metus, nelaukiant balandžio mėnesio" - teigia O.Žuravliova.  "O nekalbant apie formalumus, bandomojo modelio unikalumas slypi bendradarbiavime, nes tik prasidėjus bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų įgyvendinimo etapui kiekvienam projektų vykdytojui (organizacijai) bus paskirti mentoriai, kurie tiesiogiai bendraus su vykdytojais, esant poreikiui, spręs įvairius klausimus kartu ir padės administruojant. Visa informacija apie bandomąjį modelį yra ČIA."  

Už projektams skirtas lėšas bendruomeninės organizacijos gali vykdyti socialinę veiklą socialiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms, pavyzdžiui, senjorams, asmenims su negalia, vyresnio amžiaus ar vienišiems žmonėms, įtraukti į bendruomenę grįžtančius iš emigracijos piliečius ar atvykstančius užsieniečius, ugdyti bendruomenės narių pilietiškumą, kurti socialinį verslą, taip pat organizuoti reikalingą pagalbą į savivaldybes atvykusiems ukrainiečiams.

Siekiant didesnio bendruomenės narių sutelktumo, finansuojami bendruomenės vaikų ir jaunimo laisvalaikio užsiėmimai, pavyzdžiui, stovyklos, renginiai, kitos veiklos, skatinančios asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą. Remiama ir bendruomenės narių kultūrinė, švietėjiška, sporto ir sveikatinimo veikla, įvairios akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešoms erdvėms ir aplinkos kokybei gerinti.

Konkursuose projektų finansavimui gauti gali dalyvauti bendruomeninės organizacijos, o su tam tikromis išimtimis – ir nevyriausybinės organizacijos bei religinės bendruomenės.

Siekiant tolygesnio lėšų paskirstymo miestų ir kaimiškose teritorijose, kad visos savivaldybėse veikiančios bendruomeninės organizacijos turėtų vienodas galimybes pretenduoti į projektų finansavimą, savivaldybėms leidžiama pačioms pasirinkti kaip organizuoti konkursus – seniūnijos ar savivaldybės lygiu. Konkursus organizuojant savivaldybės lygiu, pareiškėjai turi galimybę įgyvendinti didesnės apimties projektus, o tai daro didesnį teigiamą poveikį vietos bendruomenei.

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos