Skelbiame Šiaulių rajono savivaldybės papildomo kvietimo finansuojamas paraiškas

Vadovaujantis ekspertinio vertinimo rezultatais bei 2023-09-21 bendruomeninių organizacijų tarybos posėdžio protokolu, skelbiame Šiaulių rajono savivaldybėje papildomo kvietimo finansuojamų paraiškų sąrašą: 

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Skiriama suma, EUR

1.

BO-P-2023-318

Kuršėnų "Pavenčių bendruomenė"

Misija - bendruomeniškumas

4986,25

2. BO-P-2023-320 VO „Meškuičių bendruomenė“ Tyrinėk, pažink, atrask 3324,44
                                                                     VISO:  8310,69

 

REZERVINIS PROJEKTŲ SĄRAŠAS (Aprašo 40 p.):

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Skiriama suma, EUR

1.

BO-P-2023-322

Drąsučių bendruomenė

Išgirsk Drąsučių Kalėdas

3499,59

 

NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS:

Eil. Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Priežastis

1.

Kairių bendruomenė

Tarp gamtos grožio ir žmonių gėrybių

Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.

 

 

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras,  Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga mentoriaus Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę (projektinė dokumentacija, metinės veiklos ataskaitos, kt.) ir padės viešinti įgyvendinamus projektus, rezultatus.

 

Priemonės konsultanto informacija

 

Nuorodos